GROEN, GRIJS, BLAUW

Aanpak eikenprocessierups in de gemeente Emmen

De eikenprocessierups zorgt al een aantal jaren voor overlast. Of er veel of weinig overlast komt, is deels afhankelijk van hoe effectief de maatregelen zijn, maar ook van de weersomstandigheden, zoals een koude of warme winter, droge of natte zomer. De eikenprocessierups geeft overlast van mei tot en met juli. De gemeente Emmen zuigt nesten op en sinds een paar jaar bespuit ze ook preventief eikenbomen om de plaag te beheersen. Om de eikenprocessierups te bestrijden is het aantrekken van de natuurlijk vijanden van de eikenprocessierups de beste oplossing. De gemeente Emmen gaat ook dit jaar weer inzetten op het verhogen van de biodiversiteit.

Preventief bespuiten van eikenbomen

Wanneer de gemeente begint met spuiten is afhankelijk van de ontwikkeling van de rups. Dit jaar hebben de eikenbomen vroeg in het seizoen bladeren gekregen en is de rups ook eerder. Daarom begint de gemeente 18 of 19 april met preventief spuiten van bijna 8.284 bomen (in 2023 waren dat bijna 11.000 bomen). Dit gebeurt op plekken met een hoog risico. Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes, maar ook plekken waar weinig natuurlijke vijanden zijn bij de woningen. “In 2023 hebben we een daling gezien van het aantal eikenprocessierupsen in de gemeente Emmen ten opzichte van het jaar 2022. Om die reden gaan we dit jaar vijftien procent minder bomen bespuiten. Landelijk daalt ook het aantal processierupsen. Dat is een mooie ontwikkeling”, aldus wethouder Jan Bos. In totaal wordt 20% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten. Jaarlijks besteedt de gemeente hier 200.000 euro aan.

Wet Natuurbescherming

Uiteraard spuit de gemeente niet op plekken die zijn aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn (Wet Natuurbescherming). Daar worden de rupsen weggezogen als die overlast geven, zoals bij het fietspad vanaf Nieuw-Dordrecht tot aan Barger-Compascuum, langs het Oranjekanaal. Welke plekken precies bespoten worden, kunnen inwoners zien op een kaart die op de website van de gemeente Emmen staat: www.emmen.nl/rups.

Nesten ruimen

Door vooraf preventief te spuiten, zijn er op die locaties weinig nesten en kunnen we op andere belangrijke plekken nesten opruimen. De gemeente houdt de rupsen nauwlettend in de gaten om te weten wanneer de rups zijn brandharen krijgt. Deze haren zorgen namelijk voor de overlast. Voordat de rupsen opgezogen kunnen worden, moeten de rupsen een nest hebben gemaakt. Vanaf juni tot half augustus zuigt een gespecialiseerd bedrijf de nesten op, met twee onderhoudsploegen.

Verhogen biodiversiteit

De oplossing voor de lange termijn is het aantrekken van natuurlijke vijanden die de rups opeten. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, gaat de gemeente Emmen zich dit jaar ook weer richten op het verhogen van de biodiversiteit. “Zo gaan we meer bloemrijke gebieden inzaaien, voedselbossen planten en op plekken minder maaien. Al deze oplossingen hebben niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar”, legt Jan Bos uit. Inwoners kunnen zelf ook helpen door hun tuinen mooi te maken met de juiste bloemen en struiken die deze vogels en insecten aantrekken. Er staan nog meer tips op de website van de gemeente Emmen www.emmen.nl/rups.

Melding maken van nest

Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via de website van de gemeente Emmen. Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein kunnen inwoners zelf een bedrijf inschakelen.