PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Wijkvereniging Woonparc Sandur, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04064385. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Wijkvereniging Woonparc Sandur en de verwerkingen via onze website www.woonparcsandur.nl.

Wijkvereniging Woonparc Sandur respecteert uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wijkvereniging Woonparc Sandur niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Uw e-mailadres kan ook door Wijkvereniging Woonparc Sandur worden gebruikt om u te informeren over andere activiteiten in de wijk. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.  Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Wijkvereniging Woonparc Sandur. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Wijkvereniging Woonparc Sandur.

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

 

Wij verzamelen de volgende persoonlijke data:

 

  • E-mailadres
  • Naam

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn genoemd.