OVER ONS

Het doel van de wijkvereniging is het bevorderen van de belangen van  haar leden, meerderjarige inwoners van de woonwijk Parc Sandur. Zij doen dit ondermeer door:

  • Het onderhouden van contacten met officiële en semi-officiële instanties;
  • Het verstrekken van informatie aan leden en kandidaat leden;
  • Behartiging van gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord

 

De bewoner als adviseur

De wijkvereniging kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Deze adviezen kunnen over allerlei onderwerpen gaan: beleid, beheer of het aanwijzen van verbeterpunten. Deze rol geeft de wijkvereniging een bijzondere positie in de gemeente.

 

Eigen budget

De wijkvereniging beschikt als EOP (=Erkende Overleg Partner) over een eigen budget binnen de gemeentelijke begroting. Dit budget kan, binnen ruime criteria, worden ingezet voor zaken die de wijkvereniging belangrijk vindt in de woonomgeving. Het budget geeft de mogelijkheid om als wijkvereniging zelf prioriteiten te benoemen en hiermee aan de slag te gaan. Het is daarom belangrijk dat het bestuur van de wijkvereniging weet waar bewoners vragen over of behoefte aan hebben.  

 

Overleg met de gemeente

Burgemeester en de wethouders en andere Erkende Overlegpartners, komen regelmatig bij de wijkvereniging op bezoek. Tijdens deze bezoeken wordt gepraat over allerlei onderwerpen die in de wijk spelen. Waar mogelijk gaan de burgemeester en de wethouders met de besproken onderwerpen aan de slag. 

Na input van de bewoners van Parc Sandur is er in maart 2019 door de wijkvereniging en de gemeente Emmen een wijkvisie opgesteld. Deze is op 11 juni 2019 formeel aangeboden aan de toenmalige wethouder Dhr. R. van der Weide aangeboden. De wijkvisie is te vinden bij de downloads op deze website.

Ook heeft de wijkvereniging van Woonparc Sandur samen met de wijkvereniging van de Rietlanden een visie ontwikkeld rondom de Grote en Kleine Rietplas. Deze is aangeboden aan toenmalige wethouder Dhr. R. van der Weide op 31 januari 2019. Dit document is ook te vinden bij de downloads op deze website.

 

Samen verder bouwen aan Emmen 

Naast wijkvereniging Woonparc Sandur zijn er in de gemeente nog 33 erkende overlegpartners. Door nauw samen te werken ook met die partners, maar ook met anderen (belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en ondernemers) probeert de gemeente groepen te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Verder voert de wijkvereniging, met bewoners en de gemeente overleg. Tijdens zogenaamd uitvoeringsoverleg worden verbeterpunten in een bepaald gebied geïnventariseerd. Vervolgens kunnen deze punten samen met de wijkvereniging en bewoners opgepakt worden.

 

Bestuursleden:

Elly Berghout (voorzitter/ ledenadministratie)

Gerda Westgeest (secretaris)

Remmert van der Woude (penningmeester)

Henk Sikkenga (lid)

Suzanne Tiehuis (lid)

Tom van der Vlist (lid)

Gerry Hake (lid)

 

Naast het bestuur is een flink aantal vrijwilligers actief. Zij helpen mee in werkgroepen, tijdens activiteiten en met onderhoud in de wijk. Wij komen graag in contact met mensen die zich hierbij willen aansluiten. U kunt zich hiervoor aanmelden via de contactpagina. Uitbreiding en aanvulling is essentieel voor de vereniging en de wijk.