SPEELVOORZIENINGEN

In 2015 is door een wijkbewoner initiatief genomen om de speelvoorzieningen in Woonparc Sandur in kaart te brengen. Toen bleek dat een investering in onderhoud en uitbreiding van de speelvoorzieningen in de huidige speeltuinen gewenst was. Er zijn diverse redenen waarom er geïnvesteerd moet worden in speelvoorzieningen:

  • Woonparc Sandur wil een aantrekkelijke wijk zijn waar het voor iedereen, jong en oud, prettig leven, wonen en recreëren is;
  • Kinderen hebben behoefte om te bewegen, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten;
  • Speelvoorzieningen dragen bij aan sociale cohesie, ontmoetingen, vriendschappen en samenspel tussen kinderen en volwassenen. Zowel kinderen als volwassenen worden met elkaar in contact gebracht.

Plan van aanpak

Wanneer er de wens is om een nieuw speeltoestel te plaatsen, dan moet dit worden aangegeven bij de wijkvereniging Woonparc Sandur. Vervolgens moet de wijkvereniging in staat zijn en bereid zijn om zorg te dragen voor de helft van de kosten. De andere helft wordt door de gemeente bekostigd. Wanneer er speeltoestellen geplaatst gaan worden, worden de onderstaande punten altijd meegenomen

  • Speeltoestellen moeten uitdagen tot ontmoeting, beweging en samenspel.

  • Diversiteit, afwisseling, uitdaging. Kinderen blijven langer spelen en leggen makkelijker sociale contacten.

  • Aantrekkelijke speelvoorzieningen.

  • Geschikt voor jong en oud.

  • Speeltoestellen van goede kwaliteit die tegen een stootje kunnen.

  • Speelplekken zijn voor alle kinderen in de wijk op korte afstand en op een veilige manier bereikbaar.

 

Wanneer een speeltoestel een defect vertoont, dan kan dit gemeld worden middels de Buitenbeter-app of via de wijkvereniging.


Gerealiseerde speelvoorzieningen

In 2016 heeft dit geresulteerd in de plaatsing van 4 nieuwe speelvoorzieningen in de speeltuin aan de Saffierdreef. Daar is in de zomer van 2016 een vogelnestschommel, 3 duikelstangen, een dubbele wip en een funbasket geplaatst.

In 2020 was er schade en slijtage aan het speeltoestel aan de Saffierdreef. Door de Corona-crisis vielen veel activiteiten uit. Het bestuur zag de mogelijkheid om nu geld te besteden aan vernieuwen en herinrichten.

In 2023 zijn er aan de Rhodonietdreef meerdere speeltoestellen gerealiseerd. De wijkvereniging heeft dit samen met de gemeente en een aantal sponsoren bekostigd. 


Rhodonietdreef

Saffierdreef

Parelstrand