HANDIGE APPS

Als wijkvereniging zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat onze wijk een fijne woonplek blijft. U kunt als bewoner ook een steentje hieraan bijdragen. Hieronder staan een aantal handige apps waarmee u ons kunt helpen.

 

Buitenbeter

Het onderhoud van de openbare ruimte in het Woonparc Sandur gebeurt volgens A-label. Dat is het hoogste onderhoudsniveau openbare ruimte in de gemeente Emmen. Wanneer u in de wijk bijvoorbeeld een kapotte lantarenpaal tegenkomt of u constateert dat er rotzooi gedumpt is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan u doen via de onderstaande websites:

 

Op deze sites vindt u ook handige apps om mobiel een melding met een foto aan de gemeente door te geven. U vindt de apps in de App Store en Play Store. Ook kun je je aanmelden op Nextdoor om onderling nieuwtjes en buurtinformatie uit te wisselen.


Whatsapp Buurtpreventie

Eind 2016 werd een Whatsappgroep Buurtpreventie opgestart. Deze Whatsappgroep hanteert de landelijke regels en voorwaarden van WABP.nl. Op hun site zijn deze na te lezen. Alle deelnemers kregen deze regels toegestuurd en er is duidelijk afgesproken dat wie zich niet aan de regels kan/wil houden door de beheerder uit de groep verwijderd zal worden.

De Whatsappgroep is écht uitsluitend bedoeld voor het melden van verdachte of onveilige situaties in Woonparc Sandur. Mocht u willen reageren op een melding, dan kunt u dat doen middels een persoonlijk bericht aan de betrokkene(n). 

De kracht van de Whatsappgroep ligt vooral in de preventieve werking die ervan uitgaat. Om dit te benadrukken hebben we  bij alle toegangswegen naar het park bordjes kunnen plaatsen die duidelijk maken dat er buurtpreventie is in onze wijk. Uiteraard gaat dit in samenspraak met Gemeente en Politie.

Aanmelden kan door een bericht te sturen met daarin uw naam en adres naar telefoonnummer: +316 28 33 99 58.


Zwemwater

De Grote Rietplas heeft drie recreatiestranden. 2 van deze stranden (Rietstrand en Parelstrand) zijn ingericht om te zwemmen. Het derde recreatiestrand bevindt zich aan de westzijde van de Grote Rietplas. Dit gedeelte wordt het watersportstrand genoemd. Om te kijken wat de waterkwaliteit is van de Grote Rietplas kun je de website van zwemwater.nl raadplegen. Daar kun je ook een handige app downloaden. Daarin wordt maandelijks de kwaliteit van het zwemwater weergegeven.