THEMA'S

Eén keer per maand komt het bestuur van de wijkvereniging bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over uiteenlopende thema's. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van een speeltoestel en het organiseren van activiteiten voor de inwoners van onze woonwijk. Ook wordt er gesproken over de verkeersveiligheid en de hondenpoep die in de wijk wordt achtergelaten.