OVERIG

Buitenspeeldag

Wat een speelplezier was er afgelopen woensdag tijdens de buitenspeeldag bij Parc Centrum. Heel veel dank voor de vrijwilligers.

Terugblik op opening speeltuin Rhodonietdreef 

De speeltuin aan de Rhodonietdreef is woensdag 12 juni geopend door wethouder Jisse Otter, in combinatie met de buitenspeeldag was het een groot feest, dank aan alle organisatoren en de sponsors!


Terugblik op nieuwjaarsbijeenkomst

Omdat het nogal lawaaiig was en geen geluidsversterking was de verstaanbaarheid slecht. Daarom plaatsen we hier onder de welkomstwoorden

 

Namens het bestuur heet ik u allemaal hartelijk welkom. En natuurlijk voor het vervolg van dit jaar de beste wensen.

We hebben nu geen jaarvergadering. Ik zal alleen enkele memorabele punten aanstippen. De meest zwarte bladzijde uit de afgelopen periode is het overlijden van ons mede-bestuurslid Ben Krikken. Ben wilde zich niet erg naar buiten manifesteren, maar in het bestuur deed hij actief en indringend mee. In september ging Ben op vakantie. Tot onze verbijstering kregen wij bericht, dat hij daar plotseling was overleden. Ik wil graag een moment van herinnering in stilte. Door Corona veel beperkingen in activiteiten en contacten, overleg, e.d. Toch is het bestuur met de vrijwilligers erg druk geweest met allerlei zaken, die vaak niet zo in het oog springen. Er is veel overleg geweest via internet en telefoon met overheden en instanties: gemeente, provincie, recreatieschap Drenthe, Waterschap, andere EOP's. 

  • Er is een plan voor milieu- en insectvriendelijker groen, aanleg en beheer.
  • MTB-route met o.a. de FTC Emmen en groenadviseur van de gemeente.
  • Vuurvogelpad onderhoud en onderdeel wandelpaden netwerk met bebording.
  • Het z.g. Kralensnoer om de Rietplassen....met veel aspecten die daar in samengebracht worden.
  • Speelplekken: herstel bestaande en nieuwe aanleggen en plannen.
  • Pad langs Golfbaan/Sandurdreef, n.a.v. opbrengst en verkiezing spaarpaal
  • Hondenpoepbakken zijn ten laste van de Wijkvereniging, zowel aankoop als onderhoud.
  • AED's maken onze wijk redelijk hartveilig. De wijkvereniging faciliteert opleidingen en materiaal.
  • Vogelhuisjes (bestrijding eikenprocessierups) zijn helemaal in beheer en onderhoud bij vrijwilligers uit wijk.

Binnen het bestuur verzorgen we onze digitale wereld met Website, FaceBook, NextDoor, Instagram. Financiën en begroting vragen constante bewaking. Verouderde statuten dateren nog van de oprichting. De wereld om ons heen en wettelijke regels zijn dusdanig veranderd dat we een geheel nieuwe versie schrijven. Er was geen huishoudelijk regelement, dat willen we nu toevoegen. We hopen voor de jaarvergadering met de nieuwe voorstellen te komen. 

 

Gemeentebreed

De Participatie (inspraak) gaat op de schop. Overleg van enkele EOP's en gemeente om tot een voorzet te komen.De Energietransitie = van het Aardgas af. Dit gaat verder dan velen nu denken. En zal nog een heet hangijzer worden. 

Speciaal Welkom voor Lia Wilpshaar, onze wijkcoördinator vanuit de gemeente. Dit is waarschijnlijk laatste keer voor een openbaar optreden in onze wijk i.v.m. haar aanstaande pensioenering. Ik wil haar graag hartelijk danken voor de vele jaren prettige omgang, en waar in zij veel voor ons betekend heeft. In de loop van dit jaar hopen we kennis te maken met haar opvolger. 

Ik wens iedereen een fijne avond.

 

Er waren ca 50 personen aanwezig, bijna allen leden van de wijkvereniging. Er werd in wisselende groepjes veel bijgepraat door de bewoners onderling en met de bestuursleden over een breed scala van onderwerpen. Van de komende vakantie tot voorstellen om van het aardgas af te komen. Ook enkele nieuwe vrijwilligers melden zich spontaan aan, o.a. voor verspreiding van de nieuwsbrief.