Spel (en Sport)

Sportieve activiteiten voor Mannen of Vrouwen op Dreef vindt u in daar.

Ook bij de Ledenpas-aanbiedingen staan leuke sportieve elementen. klik hier.

Speelplekken

 Er is nog schilderwerk en klein onderhoud aan de toestellen. Misschien moet er nog wat verplaatst worden.

Bij geen of onvoldoende onderhoud worden de toestellen door de gemeente afgekeurd en verwijderd.

Behoud de speelplaatsen. Elke hulp is welkom. Meldt u aan via het secretariaat

 

Verslag speelvoorzieningen

In 2015 is door een wijkbewoner initiatief genomen om de speelvoorzieningen in Woonparc Sandur in kaart te brengen. Toen bleek dat een investering in onderhoud en uitbreiding van de speelvoorzieningen in de huidige speeltuinen gewenst was.

 

Waarom investeren in speelvoorzieningen:

  • Woonparc Sandur wil een aantrekkelijke wijk zijn waar het voor iedereen, jong en oud, prettig leven, wonen en recreëren is.

  • Speelvoorzieningen dragen bij aan sociale cohesie, ontmoetingen, vriendschappen en samenspel tussen kinderen en volwassenen. Zowel kinderen als volwassenen worden met elkaar in contact gebracht.

  • Kinderen hebben behoefte om te bewegen, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten.

Wat is belangrijk bij de plaatsing van speeltoestellen:

  • Speeltoestellen moeten uitdagen tot ontmoeting, beweging en samenspel.

  • Diversiteit, afwisseling, uitdaging. Kinderen blijven langer spelen en leggen makkelijker sociale contacten.

  • Aantrekkelijke speelvoorzieningen.

  • Geschikt voor jong en oud.

  • Speeltoestellen van goede kwaliteit die tegen een stootje kunnen.

  • Speelplekken zijn voor alle kinderen in de wijk op korte afstand en op een veilige manier bereikbaar.

In de gemeente Emmen is het als volgt geregeld:

 

Gewenste speelvoorzieningen of uitbreiding van bestaande speelvoorzieningen kunnen door wijkbewoners bij de Erkend Overleg Partner (EOP) van de gemeente worden aangegeven. In onze wijk is dat de Wijkvereniging Woonparc Sandur. Vervolgens moet de wijkvereniging in staat zijn en bereid zijn om de helft van de kosten te dragen. De andere helft wordt door de gemeente bekostigd.

In 2016 heeft dit geresulteerd in de plaatsing van 4 nieuwe speelvoorzieningen in de speeltuin aan de Saffierdreef. Daar is in de zomer van 2016 een vogelnestschommel, 3 duikelstangen, een dubbele wip en een funbasket geplaatst.

In 2020 was er schade en slijtage aan het speeltoestel aan de Saffierdreef. Door de Corona-crisis vielen veel activiteiten uit. Het bestuur zag de mogelijkheid om nu geld te besteden aan vernieuwen en herinrichten.

 

                        In 2017 heeft er in de speeltuin gelegen aan de Opaaldreef/Topaasdreef ook een uitbreiding plaats gevonden met een vogelnestschommel, een klimtoestel en een pendelwip. Tevens is de wipkip die zich bevond aan de Koraaldreef verplaatst naar deze speeltuin.

 

                        Op de jaarvergadering in 2018 is besloten op de plaatst rust te maken. Voor een vervolg zal de verdeling van de kinderen over de wijk geïnventariseerd worden.

 

In 2020 bleek het speeltoestel aan de Saffierdreef versleten te zijn. Het heeft zeer lang dienst gedaan. Er is eerst tijdelijk herstel gepleegd. En er is nu een nieuw toestel ingepland. Zolang de veiligheid het toestaat, zal de gemeente het gebruik van het oude toestel gedogen tot het nieuwe element geplaatst is.

Het nieuwe speeltoestel is vrij groot. Daarom zullen andere elementen verplaatst worden.

Er zit geen klein trappetje voor jonge kinderen aan. Kinderen die op kracht dit element kunnen beklimmen zijn ook sterk genoeg om de overige risico's van het element aan te kunnen. Het zou ook in strijd zijn met de veiligheidseisen en het bijbehorend certificaat.

 

Rondom speelvoorzieningen wordt altijd valzand door de gemeente geplaatst. Dit is speciaal zand wat zorgt voor een veilige ondergrond. Als wordt geconstateerd dat dit ernstig vervuild raakt of  dat de hoeveelheid valzand niet veilig meer is dan wordt dit op verzoek gratis, dus zonder kosten voor de wijkvereniging, vervangen of aangevuld door de gemeente.

Voor meldingen aan de gemeente zie hoofdstuk Klachten.