Spel (en Sport)

Sportieve activiteiten voor Mannen of Vrouwen op Dreef vindt u in dat hoofdstuk

 

Speelplekken en Buitenspeeldag/straatspeeldag

SpeelplekkenParcSandurdocx-LibreOfficeWriter_2017-04-19_16-27-45.jpg

 Er is nog schilderwerk en klein onderhoud aan de toestellen. Misschien moet er nog wat verplaatst worden. Ook diverse bankjes zijn aan een verfbeurt toe.

Bij geen of onvoldoende onderhoud worden de toestellen door de gemeente afgekeurd en verwijderd.

Behoud de speelplaatsen. Elke hulp is welkom. Meldt u aan via het secretariaat

 

juni 2018

Nationale Buitenspeeldag  of Straatspeeldag

Deze dag staat en valt met de hulp van vrijwilligers. Wil jij mee helpen?

Dan kunnen we samen de kinderen in Woonparc Sandur een leuke middag bezorgen. Hierbij denken we aan organisatoren en vrijwilligers die hand-en-span-diensten willen verlenen. Aanmelden kan via een email.

img-1037large.jpg
afb021large.jpg
afb025large.jpg

 Verslag speelvoorzieningen

In 2015 is door een wijkbewoner initiatief genomen om de speelvoorzieningen in Woonparc Sandur in kaart te brengen. Toen bleek dat een investering in onderhoud en uitbreiding van de speelvoorzieningen in de huidige speeltuinen gewenst was.

 

Waarom investeren in speelvoorzieningen:

  • Woonparc Sandur wil een aantrekkelijke wijk zijn waar het voor iedereen, jong en oud, prettig leven, wonen en recreëren is.

  • Speelvoorzieningen dragen bij aan sociale cohesie, ontmoetingen, vriendschappen en samenspel tussen kinderen en volwassenen. Zowel kinderen als volwassenen worden met elkaar in contact gebracht.

  • Kinderen hebben behoefte om te bewegen, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten.

Wat is belangrijk bij de plaatsing van speeltoestellen:

  • Speeltoestellen moeten uitdagen tot ontmoeting, beweging en samenspel.

  • Diversiteit, afwisseling, uitdaging. Kinderen blijven langer spelen en leggen makkelijker sociale contacten.

  • Aantrekkelijke speelvoorzieningen.

  • Geschikt voor jong en oud.

  • Speeltoestellen van goede kwaliteit die tegen een stootje kunnen.

  • Speelplekken zijn voor alle kinderen in de wijk op korte afstand en op een veilige manier bereikbaar.

In de gemeente Emmen is het als volgt geregeld:

Gewenste speelvoorzieningen of uitbreiding van bestaande speelvoorzieningen kunnen door wijkbewoners bij de Erkend Overleg Partner (EOP) van de gemeente worden aangegeven. In onze wijk is dat de Wijkvereniging Woonparc Sandur. Vervolgens moet de wijkvereniging in staat zijn en bereidt zijn om de helft van de kosten te dragen. De andere helft wordt door de gemeente bekostigd.

In 2016 heeft dit geresulteerd in de plaatsing van 4 nieuwe speelvoorzieningen in de speeltuin aan de Saffierdreef. Daar is in de zomer van 2016 een vogelnestschommel, 3 duikelstangen, een dubbele wip en een funbasket geplaatst.

 

2.jpg
1.jpg

                        In 2017 heeft er in de speeltuin gelegen aan de Opaaldreef/Topaasdreef ook een uitbreiding plaats gevonden met een vogelnestschommel, een klimtoestel en een pendelwip. Tevens is de wipkip die zich bevond aan de Koraaldreef verplaatst naar deze speeltuin.

 

pasted-imageWedMay032017141555GMT0200.png
4.jpg
5.png
6.jpg
7.jpg

                        In 2018 gaat de wijkvereniging kijken of het ook mogelijk is om in de derde speeltuin in onze wijk te investeren. Wij komen daar op de jaarvergadering in 2018 op terug.

 

Rondom speelvoorzieningen wordt altijd valzand door de gemeente geplaatst. Dit is speciaal zand wat zorgt voor een veilige ondergrond. Als wordt geconstateerd dat dit ernstig vervuild raakt of  dat de hoeveelheid valzand niet veilig meer is dan wordt dit op verzoek gratis, dus zonder kosten voor de wijkvereniging, vervangen of aangevuld door de gemeente.

Voor meldingen aan de gemeente zie hoofdstuk Klachten.