Om de Rietplas en de Rietplasvisie

NB. Afhankelijk van uw Browser (internetprogramma) en Cookie-instellingen kan het gebeuren dat afbeeldingen en documenten langzaam laden of helemaal niet in beeld komen.

 

 

 

Van de Westzijde van de Grote Rietplas, omgeving Kanobaan en Visvijver is een uitwerking gemaakt en ingediend bij het College van B & W van de gemeente. Deze uitwerking kunt u hier downloaden:

RP West Plan Versie 20200424 Lage Res
PDF – 2.4 MB 516 downloads

 

----------

Persbericht van de gemeente Emmen. 23 maart 2019:


Verbeteren zwemwaterkwaliteit Rietplas

De gemeente Emmen gaat samen met provincie Drenthe en het waterschap Vechtstromen maatregelen nemen om de zwemwaterkwaliteit van de Grote Rietplas te verbeteren. Dit is nodig omdat afgelopen jaar langdurig een negatief zwemadvies werd gegeven vanwege slechte waterkwaliteit bij de zwemlocatie “Rietstrand”. Maatregelen zijn het plaatsen van openbare toiletten, snoeiwerkzaamheden op twee eilandjes en de aanleg van een speciaal hondenstrand. De drie stranden rond de Grote Rietplas krijgen nieuwe namen.

De locatie bij de Kanobaan heet voortaan ‘Watersportstrand’, de locatie bij Parc Sandur ‘Parelstrand’ en de locatie ten noorden daarvan aan de Ericasestraat ‘Rietstrand’.

Oorzaak kwaliteit zwemwater
Er zijn meerdere oorzaken voor de slechte kwaliteit van het zwemwater. Dit komt door het verblijf van grote groepen ganzen in het gebied en honden en paarden die de Rietplas betreden. Uit metingen blijkt dat er zelfs mensen zijn die hun behoefte doen in de Rietplas.

Snoeiwerkzaamheden en omvormen tot bloemrijk gras
De eilandjes ter hoogte van Rietstrand zijn erg populair bij ganzen. Er is gestart met snoeiwerkzaamheden op de twee eilandjes ter hoogte van zwemlocatie Rietstrand. Bomen worden gekapt en struiken verwijderd. Er komen bloemrijke eilanden voor terug. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de ganzen zich elders in een natuurgebied gaan vestigen.

Hondenstrand realiseren.
Voor de honden wordt een hondenstrand aangelegd bij de kanobaan. Dit is mede naar aanleiding van een wens van hondenbezitters. Honden kunnen daar op het strand spelen en het water in. Bij dat strand komen ook parkeerplaatsen. De gemeente gaat in overleg met de wijkverenigingen Parc Sandur en Rietlanden kijken naar meer speellocaties voor honden rondom de Rietplas.

Toiletvoorzieningen
Dit voorjaar komen er tijdelijke openbare toiletvoorzieningen bij de zwemlocaties. Bij goed gebruik van de toiletten worden dit mogelijk permanente toiletvoorzieningen. De toiletten komen mede op verzoek van de ’wijkverenigingen. Het is één van de wensen, die ze hebben beschreven in de visie Kleine en Grote Rietplas.

Negatief zwemadvies
Het waterschap Vechtstromen meet in opdracht van de provincie Drenthe in het zwemseizoen regelmatig de zwemwaterkwaliteit. Gebaseerd op de metingen van de afgelopen vier jaar, waarin de waterkwaliteit slechter is geworden, gaf de provincie Drenthe voor het 2019 zwemseizoen een negatief zwemadvies voor het Rietstrand. Dit wordt voorgeschreven door de Europese zwemwaterrichtlijn. Het negatief zwemadvies houdt in dat er een grote kans is op een slechte waterkwaliteit. Door het seizoen heen worden er steeds weer metingen gedaan. Als er overschrijdingen van de normen zijn, plaatst de provincie extra waarschuwingsborden. De actuele metingen staan op zwemwater.nl. Bij de zwemlocaties Parelstrand en het Watersportstrand is de waterkwaliteit uitstekend en geldt geen permanent negatief zwemadvies

 

Vindt u zelf ook dat er iets moet gebeuren i.v.m. honden, om het voor alle partijen leuk te houden? Kijk dan even op pagina "Honden".

Bewerking van het terrein Camping Playa Sandur

 

In het overleg heeft de Wijkvereniging volledige kaalslag weten te voorkomen. Er blijven diverse bomen en beplanting behouden.

Tevens blijft er een overgangsstrook naar de tuinen en de woningen.

De kaal gemaakte plekken zullen worden ingezaaid.

 

Op ons verzoek heeft Camping Playa Sandur BV, een omschrijving en tekening van de werkzaamheden gemaakt, die worden uitgevoerd door Fuhler BV:

 

“We (=Camping Playa Sandur BV) hebben de te handhaven bomen ingemeten en opgenomen in bijgevoegde tekening. Het zijn ca. 40 stuks.

 

Aan de achterzijde van de woningen aan de Toermalijndreef grenst een strook van 8,5 meter die eigendom is van de gemeente, vanaf deze erfgrens hebben wij nog 15 meter extra aangehouden, waarmee er intensief bewerkt wordt tot een afstand van 23,50 meter vanaf de erfgrens van de woningen. De 15-meter strook zullen we met een bewerkingsgraad van 60% rooien.

 

Het overige terrein wordt gemülcht, licht geëgaliseerd en doorgezaaid met een B of SV grasmengsel.........

 

Situatieschets Camping Playa Sandur 19022019
PDF – 1.1 MB 640 downloads

om de rietplas

Officiële overhandiging van het document “Visie Grote en Kleine Rietplas” aan Wethouder R. van der Weide, op 31 Januari 2019.

volg de links in de pers:

http://emmen.nu/nieuws/emmen/746650/de-rietplas-van-kostenpost-naar-verdienmodel.html

http://emmen.nu/nieuws/emmen/746650/de-rietplas-van-kostenpost-naar-verdienmodel.html

 

Hieronder vindt u de versie d.d. november 2018 van de Visie op de Grote en de Kleine Rietplas. (heb geduld, laden kan soms even duren).
Als u met de muisaanwijzer over de afbeelding gaat, krijgt u in de rechterbovenhoek een pijltje voor vergroting. Als u daar op klikt opent de file zich.
Voor telefoon of tablet: houdt deze horizontaal.
Onderin kan een vergrootglas verschijnen voor vergroten van de pagina's

 

Wilt u het visiedocument downloaden, klik dan hieronder:

Visiedocument Digitaal Klein_Grote_en_Kleine_Rietplas_Emmen_-_Nov2018[150dpi]
PDF – 7.5 MB 829 downloads

Bent u benieuwd naar de voorgeschiedenis, kijk dan op de aparte pagina:

Voor de voorgeschiedenis en aanloop van de visie : klik hier

Een interessante ontwikkeling is de Kanobaan.

Lees hier de visie van de kanobaan:

notitie kanobaan emmen 1.6 klein bestand
PDF – 6.7 MB 504 downloads

De KNRB de ambitie om sterk te groeien de komende jaren, van zo’n 35.000 leden nu naar 55.000 in 2030. Een stevige ambitie waarbij Emmen een belangrijke rol in de realisatie van ambitieuze plan kan spelen.

In het ‘witte vlekken’ onderzoek dat door de KNRB is uitgevoerd, is Emmen als belangrijkste kandidaat aangemerkt om een roeivereniging op te richten. Een mooie, eervolle positie waar Emmen zeker iets mee kan.

Inmiddels zijn veel verkennende gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden. Deze gesprekken maakten veel energie vrij bij de gesprekspartners!

Mede namens de KNRB nodig ik jullie dan ook van harte uit voor een kennismaking met deze mooie sport! Meld je aan via https://www.drv34.nl/

 

Wat is er zoal gebeurd?

Als startlocatie heeft de KNRB het oog laten vallen op de kanobaan naast de Grote Rietplas. Deze baan leent zich vooral goed voor jeugdwedstrijden. Wedstrijden van 250 tot 500 meter voor middelbare schooljeugd die graag iets anders willen dan het huidige sportaanbod.

Geïnteresseerde senior leden zullen waarschijnlijk al snel uitwijken naar het Van Echtenskanaal, Verlengde Hoogeveensche Vaart of Vaart Noordzijde.

 

De sportdocenten van respectievelijk het Drenthe college, Hondsrugcollege, Carmel en Stenden Hogeschool zullen veel leerlingen stimuleren om deel te nemen aan de geplande open dag. Tijdens deze open – die we samen met de Watersport Drenthe organiseren – kunnen deelnemers, uiteraard onder begeleiding van ervaren roeiers, zelf het water op!

Naast interesse van de sport docenten hebben ook docenten van andere studierichtingen hun medewerking toegezegd. Zo wil de afdeling Technasium graag het vlot dat wordt gebruikt bij het te water laten van roeiboten en kano’s graag ontwerpen en willen leerlingen van het Denthe College dit vlot graag bouwen! Een mooie en veelbelovende samenwerking!

Watersport Drenthe heeft inmiddels een eigen website https://www.drv34.nl/


 

Wandelroute "Vuurvogelpad"

Er is een korte en een lange wandelroute om de Grote Rietplas:


Beheer en Onderhoud

Ligt voornamelijk bij de gemeente  Zie bij Water en Oevers

 

 

Vis emigratie

Op 23 maart 2018 heeft hengelsportvereniging Het Meuntje bijna 600 vissen, waarvan het merendeel karpers, uitgezet in de Grote Rietplas. Er zitten zeer mooie exemplaren tussen.
Deze vissen komen uit de Schansvijver in Emmerhout, omdat deze een grote opschoon- en opknapbeurt krijgt.