Om de Rietplas en de Rietplasvisie

NB. Afhankelijk van uw Browser (internetprogramma) en Cookie-instellingen kan het gebeuren dat afbeeldingen en documenten langzaam laden of helemaal niet in beeld komen.

Donderdag 7 juli 2022 heropende de Gemeente Emmen de zoektocht naar een ondernemer voor een horecavoorziening aan de Grote Rietplas. Op het ‘schiereiland’ nabij de boothelling is ruimte voor een gebouw van maximaal 500 m2 voor daghoreca, zoals een paviljoen of een restaurant.

Vorig najaar heeft de gemeente een eerste uitvraag gedaan. Mede door oplaaiende coronapandemie heeft dit toen geen geschikte partij opgeleverd. Wethouder Van der Weide heeft goede hoop dit maal wel een juiste kandidaat te vinden: “Het is een geweldige locatie met veel potentie. De Rietplas wordt steeds interessanter voor bezoekers en omwonenden. Denk aan de verschillende speelvoorzieningen die vorige week zijn geplaatst en het nieuwe watersportstrand. Kansen genoeg voor een ondernemer die hier een kwalitatief goede horecavoorziening wil realiseren.”

Wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden zijn vanaf de opstartfase bij het traject betrokken. Er is onder andere gesproken over de voorwaarden en wensen voor de horecavoorziening als het gaat om kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Beide voorzitters nemen straks ook plaats in de jury om de inzendingen te beoordelen. De Wijkvereniging Woonparc Sandur is groot voorstander van een horecavoorziening op deze plek: “Vanuit de wijk hebben we meerdere enthousiaste reacties gehad. Een horecavoorziening is volgens ons van toegevoegde waarde voor de bewoners, bijvoorbeeld als het gaat om een stukje toezicht.”

 

Planning

De gemeente heeft de uitvraag als aanbesteding in de markt gezet. Naar verwachting kan de gemeente Emmen aan het einde van 2022 de winnende ondernemer bekend maken. Deze ondernemer kan het plan vervolgens verder uitwerken.

Partijen kunnen meer informatie vinden op

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=203814&tab=1&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

 

 


WATERSPORT HOTSPOT

Op zaterdag 28 augustus 2021 is de Watersport Hotspot aan de Grote Rietplas geopend.

De locatie is aan de zijde van de Nieuw Amsterdamse straat.
Zekerheidshalve voegen we de GPS coördinaten: 52.737139, 6.888863 toe

 

De trainingen op de Grote Rietplas zijn inmiddels begonnen!

Trainingstijden DRV34 (roeien)
     Woensdag
         17.30-18.30
         19.00-20.00
     Donderdag
         17.30-18.30
         19.00-20.00
     Zaterdag
         13.00-14.00
         14.30-15.30
De avondlessen vervallen zodra het ’s avonds te donker wordt. Deze
inschatting maken we van week tot week. Naar verwachting zullen we vanaf
medio oktober uitsluitend op zaterdag lessen verzorgen.

Trainingstijden Watersport Drenthe (kano en zeilen)
     Maandagavond 19:00-21:00
     Woensdagmiddag 14:30-16:00
     Woensdagavond 19:00-21:00
In het najaar zullen de avondtrainingen van Watersport Drenthe
verplaatst worden naar de zaterdagmiddag.

De Reddingsbrigade zal de komende periode fasegewijs steeds meer op de
Grote Rietplas te vinden zijn.

Trainingstijden Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe (Aquarena)
     Dinsdag 18:15 - 19:00
     Donderdag 18:15 - 19:00
     Zaterdag
         09:00 - 09:45
         09:45 - 10:30
         10:30 - 11:15

Op donderdag wordt steeds vaker op de Grote Rietplas getraind. Zodra dit
structureel kan worden gepland, laten we dit weten!

 

Bernhold Dijkhuis - Voorzitter Watersport Drenthe
Jaap Hof - Voorzitter DRV34
Rob van Bommel - Voorzitter Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe

 

Juni 2021. Persbericht gemeente Emmen:

Er zijn steeds meer watersportverenigingen actief aan/in de Grote Rietplas. Zo starten binnenkort Watersport Drenthe (zeilen en kanoën), DRV34 (roeien),de Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe (reddingzwemmen) en we verwachten volgend jaar nog een surfvereniging. De verenigingen vormen samen een ‘Watersport Hotspot’. Deze hotspot ligt aan de grote Rietplas, bij het watersportstrand. De gemeente Emmen en de wijkverenigingen Rietlanden en Woonparc Sandur zijn betrokken bij deze ontwikkelingen om het sporten en recreëren op de Grote Rietplas te verbeteren.

Er zijn twee zeecontainers van ongeveer 12 meter ingegraven in het talud vlak bij de parkeerplaats van het Watersportstrand. Om de containers op te laten gaan in de omgeving, worden rondom de containers bosjes geplant. De nog zichtbare delen van de containers krijgen de kleur antracietgrijs.

De Rietplas is een bijzonder gebied waar wonen aan het water en recreatie in elkaar overlopen. Met name de recreatieve waarden van dit gebied zorgen voor een meerwaarde. Meerwaarde voor de bewoners die aan het water wonen én voor de vele gebruikers die hier hun ontspanning zoeken. De Rietplas heeft een (boven)regionale waarde voor de recreatie en toerisme binnen de gemeente. De gemeente Emmen werkt samen met anderen aan projecten om de Rietplas te laten bloeien, waar voor alle gebruikers plek is. Onder andere aan plannen voor de kwaliteit van het water, het waterpeil, een hondenstrand, toiletten en horeca.

 

Regeling voor de sportvisserij. Uitgangspunten:


1. De nachtvisplekken liggen buiten de natuurgebieden;
2. De nachtvisplekken zijn goed zichtbaar vanaf de openbare weg;
3. Houd rekening met voorkomen van overlast in de woongebieden;
4. Vissen vanaf de eigen steiger moet kunnen;
5. Bij zwemstranden mag niet worden gevist.


Op 11 mei heeft het College een besluit genomen met inachtneming van de opmerkingen van bewoners. Wat is/ wordt aangepast: Gemeente Emmen, 85440-2021:060721
• De doorvaart tussen de kleine en de grote Rietplas aan de kant van Reigerveld wordt
verboden voor vissen, zodat de boten zonder hinder tussen beide plassen kunnen varen.
• De oevers van de landtong (strandje) tegenover de Drieteenspecht wordt voor nachtvissen verboden, dag-vissen blijft toegestaan.
• De oevers tegenover het Spechtenveld wordt voor nachtvissen verboden, dag-vissen blijft toegestaan.
• De sloot voor de woningen Spechtenveld 1 t/m 10 wordt verlegd om het parkeerprobleem op te lossen.
• Om het parkeren langs de oever tegenover Drieteenspecht 41 en 42 tegen te gaan wordt er een greppel gegraven langs de parallelweg tim de trailerhelling nabij het Watersportstrand.
• De openbare oevers in het woongebied Sternenveld, Spechtenveld en Snippenveld en in de wijk Sandur worden voor vissen verboden, met uitzondering van kinderen tot 14 jaar
• Het recreatiegebied wordt afgesloten, zodat brede voertuigen het gebied niet in kunnen
rijden.
• Hondenstrandjes worden verboden om te vissen, zodat honden veilig kunnen zwemmen.


Het is van belang dat het openbare gebied recreatief toegankelijk blijft voor alle gebruikers en dat de overlast voor de inwoners die wonen aan het water tot een minimum wordt beperkt. Met het aangepaste plan worden die uitgangspunten gewaarborgd. Zo mag men overdag blijven vissen in de Rietplas, natuurgebieden en wordt het nachtvissen beperkt toegestaan langs de aangewezen oevers van de
Rietplas. Daarnaast wordt het verboden om tegenover de bewoners die aan het water wonen te vissen. De overzichtskaart recreatieve waarden Grote en Kleine Rietplas is daarop aangepast, zie hier onder. De uitgangspunten over het vissen worden vastgelegd in de vis-app en op de website van de hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

 

Nieuwsbericht van de gemeente Emmen, nummer 2.d.d. 26 juni 2020

Nieuws over de Rietplas

Om van de Grote Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken, werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Wilt u weten wat er allemaal gebeurt? Houd dan deze pagina in de gaten voor meer informatie. De gemeente Emmen stuurt regelmatig een update.

Blauwalgen

We zijn blij te kunnen melden dat in de gehele Rietplas weer gezwommen kan worden.

Er is dit jaar vroeg in het seizoen blauwalgen geconstateerd. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Het waterschap Vechtstromen doet onderzoek naar de waterkwaliteit. De provincie Drenthe houdt toezicht op de kwaliteit. Dat betekent dat het waterschap proeven neemt uit het water van de Rietplas. Dit wordt onderzocht. De uitkomsten geeft het waterschap door aan de provincie. Als de hoeveelheid blauwalgen in het water te hoog is, dan geeft de provincie een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Dit plaatst de provincie ook op de informatieborden bij de verschillende stranden.

Blauwalgen komen het hele jaar voor. Of blauwalgen tot bloei komen en problemen veroorzaken hangt van een aantal omstandigheden af. Zo speelt onder andere de watertemperatuur, de helderheid van het water en de hoeveelheid beschikbaar ‘voedsel’ een rol. Het is een langere tijd warm en droog geweest en we hebben een zachte winter gehad.

Hou www.zwemwater.nl in de gaten voor de waarschuwingen en adviezen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Rietplas is niet geweldig. Het waterschap Vechtstromen deed afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar de herkomst van bacteriën E.coli en Enterococcen. Uit vijf onderzoeken kwam naar voren dat de mens de grootste vervuiler was. Daarnaast is er tweemaal ‘hond’ geconstateerd en tweemaal ‘vogel’. Ook dit jaar wordt weer onderzoek gedaan naar de herkomst van mogelijke bacteriën in het water.

Toiletten

Deze week zijn (tijdelijke) toiletten geplaatst op het Watersportstrand en het Rietstrand bij de Grote Rietplas, zodat je daar terecht kunt voor een sanitaire stop. Door de coronarichtlijnen was het niet mogelijk om eerder openbare toiletten beschikbaar te stellen.

Honden in de Rietplas

Er lopen regelmatig honden met hun eigenaren bij de Rietplas. Een fijn ommetje langs een prachtige omgeving. Ook voor het zwemmen van de honden willen we een plek maken bij de Rietplas. Dit kan niet op een van de officiële zwemwaterlocaties (Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand). Hier mogen geen honden (en ook geen paarden) komen tussen 1 mei en 1 oktober. De gemeente is in overleg met de werkgroep Hond en Grote Rietplas om een hondenstrand te maken bij de Rietplas aan de westzijde van de plas in de buurt van het Watersportstrand. De provincie en het waterschap zijn hier ook bij betrokken. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet. Hoe het hondenstrand er precies uit gaat zien is nog onderwerp van overleg. Zo is ook voor honden en hun eigenaren plek bij de Rietplas en werken we ook aan de waterkwaliteit van het zwemwater.

Ganzen

Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over de ganzen van de Rietplas, ook ligt er regelmatig ganzenpoep op de stranden. De groep ganzen is de laatste jaren gegroeid en het aantal klachten hierover zijn gestegen. Ook lijdt de waterkwaliteit onder de hoeveelheid ganzen. Daarom worden de komende week boerenganzen gevangen door Hofganzen Ganzenbescherming| Nederland. De ganzen worden vanuit daar ondergebracht bij stichting Akka’s Ganzenparadijs. Vanuit het Ganzenparadijs wacht de dieren een adoptietraject.

De nijlganzen zorgen ook wel eens voor overlast. Deze ganzen verblijven voor een kortere periode bij de Rietplas en trekken vervolgens weer door. De boerenganzen verblijven wel voor langere periode in de Rietplas en zullen door hun territorium te verdedigen ook andere ganzen weer wegjagen.

Plan herinrichting westzijde Grote Rietplas

De wijkverenigingen van WoonParc Sandur en Rietlanden hebben samen met andere verenigingen een plan gemaakt voor de herinrichting van de westzijde van de Rietplas. De gemeente Emmen, het Waterschap en de Provincie hebben het plan ontvangen en onderzoeken of en wat hiervan uit te voeren is. Daarvoor wordt, samen met de wijkverenigingen, verenigingen en omwonenden een uitvoeringsagenda gemaakt. Delen van het plan zijn al in uitvoering, zoals de containers van Watersport Drenthe en de plannen rondom het hondenstrand.

Plaatsing containers Watersport Drenthe

In de buurt bij het Watersportstrand zijn zeecontainers van Watersport Drenthe geplaatst. Hiervoor is een vergunning verleend. In de containers bewaart Watersport Drenthe attributen voor het uitoefenen van watersporten op de Rietplas. Watersport Drenthe biedt kanoën en zeilen aan voor kinderen.

Geen water uit de Rietplas halen

Niet alleen in de Rietplas, maar ook in andere vijvers is het belangrijk dat het waterniveau op peil blijft. Daarom is er nu een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Dit verbod is door waterschap Vechtstromen op 29 mei genomen. Ziet u dat mensen of bedrijven water uit de Rietplas halen voor eigen gebruik of voor gebruik voor het bedrijf? Dan kunt u dit melden via 088 220 33 33 of via www.vechtstromen.nl.

 

Heeft u nog vragen of tips over een van deze onderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met Jolanda Lubberts-Admiraal van de gemeente Emmen via telefoonnummer: 14 0591 of gemeente@emmen.nl.

 

Van de Westzijde van de Grote Rietplas, omgeving Kanobaan en Visvijver is een uitwerking door de beide wijkverenigingen gemaakt en ingediend bij het College van B & W van de gemeente. Deze uitwerking kunt u hier downloaden:

RP West Plan Versie 20200424 Lage Res
PDF – 2,4 MB 1206 downloads

Vindt u zelf ook dat er iets moet gebeuren i.v.m. honden, om het voor alle partijen leuk te houden? Kijk dan even op pagina "Honden".

Bewerking van het terrein Camping Playa Sandur

 

In het overleg heeft de Wijkvereniging volledige kaalslag weten te voorkomen. Er blijven diverse bomen en beplanting behouden.

Tevens blijft er een overgangsstrook naar de tuinen en de woningen.

De kaal gemaakte plekken zullen worden ingezaaid.

 

Op ons verzoek heeft Camping Playa Sandur BV, een omschrijving en tekening van de werkzaamheden gemaakt, die worden uitgevoerd door Fuhler BV:

 

“We (=Camping Playa Sandur BV) hebben de te handhaven bomen ingemeten en opgenomen in bijgevoegde tekening. Het zijn ca. 40 stuks.

 

Aan de achterzijde van de woningen aan de Toermalijndreef grenst een strook van 8,5 meter die eigendom is van de gemeente, vanaf deze erfgrens hebben wij nog 15 meter extra aangehouden, waarmee er intensief bewerkt wordt tot een afstand van 23,50 meter vanaf de erfgrens van de woningen. De 15-meter strook zullen we met een bewerkingsgraad van 60% rooien.

 

Het overige terrein wordt gemülcht, licht geëgaliseerd en doorgezaaid met een B of SV grasmengsel.........

 

Situatieschets Camping Playa Sandur 19022019
PDF – 1,1 MB 1326 downloads

om de rietplas

Officiële overhandiging van het document “Visie Grote en Kleine Rietplas” aan Wethouder R. van der Weide, op 31 Januari 2019.

volg de links in de pers:

http://emmen.nu/nieuws/emmen/746650/de-rietplas-van-kostenpost-naar-verdienmodel.html

http://emmen.nu/nieuws/emmen/746650/de-rietplas-van-kostenpost-naar-verdienmodel.html

 

Hieronder vindt u de versie d.d. november 2018 van de Visie op de Grote en de Kleine Rietplas. (heb geduld, laden kan soms even duren).
Als u met de muisaanwijzer over de afbeelding gaat, krijgt u in de rechterbovenhoek een pijltje voor vergroting. Als u daar op klikt opent de file zich.
Voor telefoon of tablet: houdt deze horizontaal.
Onderin kan een vergrootglas verschijnen voor vergroten van de pagina's

 

Wilt u het visiedocument downloaden, klik dan hieronder:

Visiedocument Digitaal Klein_Grote_en_Kleine_Rietplas_Emmen_-_Nov2018[150dpi]
PDF – 7,5 MB 1564 downloads

Bent u benieuwd naar de voorgeschiedenis, kijk dan op de aparte pagina:

Voor de voorgeschiedenis en aanloop van de visie : klik hier

Een interessante ontwikkeling is de Kanobaan.

Lees hier de visie van de kanobaan:

notitie kanobaan emmen 1.6 klein bestand
PDF – 6,7 MB 1134 downloads

De KNRB de ambitie om sterk te groeien de komende jaren, van zo’n 35.000 leden nu naar 55.000 in 2030. Een stevige ambitie waarbij Emmen een belangrijke rol in de realisatie van ambitieuze plan kan spelen.

In het ‘witte vlekken’ onderzoek dat door de KNRB is uitgevoerd, is Emmen als belangrijkste kandidaat aangemerkt om een roeivereniging op te richten. Een mooie, eervolle positie waar Emmen zeker iets mee kan.

Inmiddels zijn veel verkennende gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden. Deze gesprekken maakten veel energie vrij bij de gesprekspartners!

Mede namens de KNRB nodig ik jullie dan ook van harte uit voor een kennismaking met deze mooie sport! Meld je aan via https://www.drv34.nl/

 

Wat is er zoal gebeurd?

Als startlocatie heeft de KNRB het oog laten vallen op de kanobaan naast de Grote Rietplas. Deze baan leent zich vooral goed voor jeugdwedstrijden. Wedstrijden van 250 tot 500 meter voor middelbare schooljeugd die graag iets anders willen dan het huidige sportaanbod.

Geïnteresseerde senior leden zullen waarschijnlijk al snel uitwijken naar het Van Echtenskanaal, Verlengde Hoogeveensche Vaart of Vaart Noordzijde.

 

De sportdocenten van respectievelijk het Drenthe college, Hondsrugcollege, Carmel en Stenden Hogeschool zullen veel leerlingen stimuleren om deel te nemen aan de geplande open dag. Tijdens deze open – die we samen met de Watersport Drenthe organiseren – kunnen deelnemers, uiteraard onder begeleiding van ervaren roeiers, zelf het water op!

Naast interesse van de sport docenten hebben ook docenten van andere studierichtingen hun medewerking toegezegd. Zo wil de afdeling Technasium graag het vlot dat wordt gebruikt bij het te water laten van roeiboten en kano’s graag ontwerpen en willen leerlingen van het Denthe College dit vlot graag bouwen! Een mooie en veelbelovende samenwerking!

Watersport Drenthe heeft inmiddels een eigen website https://www.drv34.nl/


 

Wandelroute "Vuurvogelpad"

Er is een korte en een lange wandelroute om de Grote Rietplas:


Beheer en Onderhoud

Ligt voornamelijk bij de gemeente  Zie bij Water en Oevers

 

 

Vis emigratie

Op 23 maart 2018 heeft hengelsportvereniging Het Meuntje bijna 600 vissen, waarvan het merendeel karpers, uitgezet in de Grote Rietplas. Er zitten zeer mooie exemplaren tussen.
Deze vissen komen uit de Schansvijver in Emmerhout, omdat deze een grote opschoon- en opknapbeurt krijgt.