algemeen

 

Uit de statuten

 

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangen van  haar leden, meerderjarige inwoners van de woonwijk Parc Sandur te Emmen, die als zodanig staan ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Emmen.

 

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door

a. het onderhouden van contacten met officiële en semi-officiële instanties;

b. het verstrekken van informatie aan leden en kandidaat leden.

c. behartiging van gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord.

(voor volledige tekst: klik hier)

 

De Wijkvereniging kent geen huishoudelijk reglement.

Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel 04064385

 

 

De bewoner als adviseur

 

De wijkvereniging kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Deze adviezen kunnen over allerlei onderwerpen gaan: beleid, beheer of het aanwijzen van verbeterpunten. Deze rol geeft de wijkvereniging een bijzondere positie in de gemeente.

 

Eigen budget

 

De wijkvereniging beschikt als EOP (=Erkende Overleg Partner) over een eigen budget binnen de gemeentelijke begroting. Dit budget kan, binnen ruime criteria, worden ingezet voor zaken die de wijkvereniging belangrijk vindt in de woonomgeving. Het budget geeft de mogelijkheid om als wijkvereniging zelf prioriteiten te benoemen en hiermee aan de slag te gaan. Het is daarom belangrijk dat het bestuur van de wijkvereniging weet waar bewoners vragen over of behoefte aan hebben.  

 

Overleg met de gemeente

 

Burgemeester en de wethouders en andere Erkende Overlegpartners, komen regelmatig bij de wijkvereniging op bezoek. Tijdens deze bezoeken (foto) wordt gepraat over allerlei onderwerpen die in de wijk spelen. Waar mogelijk gaan de burgemeester en de wethouders met de besproken onderwerpen aan de slag. 

 

Samen verder bouwen aan Emmen 

 

Naast wijkvereniging Woonparc Sandur zijn er in de gemeente nog 33 erkende overlegpartners. Door nauw samen te werken ook met die partners, maar ook met anderen (belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en ondernemers) probeert de gemeente groepen te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Verder voert de wijkvereniging, met bewoners en de gemeente overleg. Tijdens z.g. uitvoeringsoverleg worden verbeterpunten in een bepaald gebied geïnventariseerd. Vervolgens kunnen deze punten samen met de wijkvereniging en bewoners opgepakt worden.

 

 

Bestuur, c.s.:

 

  • Voorzitter -  Elly Berghout
  • Secretaris -  Gerda Westgeest
  • Penningmeester - Remmert van der Woude
  • Ledenadministratie -  Elly Berghout
  • Bestuurslid - Henk Sikkenga
  • Bestuurslid - Suzanne Tiehuis
  • Bestuurslid - Wim Helder

Naast het bestuur is een flink aantal mensen actief in in werkgroepen, activiteiten, plannen maken, onderhoud, enz

 

Wij komen graag in contact met mensen die een rol willen spelen in een werkgroep. Of die op een andere manier iets voor de wijk willen doen.

Uitbreiding en aanvulling is essentieel voor de vereniging en de wijk.

 

Geïnteresseerden nodigen wij daarom van harte uit om contact moet ons op te nemen: stuur een e-mail naar secretariaatwps@gmail.com

 

 

Voor verslag laatste ALV en jaarvergadering KLIK HIER