AED = Automatische Externe Defibrillator

 

 

In 2016 zijn er twee initiatieven ontplooid die van Parc Sandur misschien wel de (Hart)veiligste wijk van Emmen, Drenthe, Nederland (?) maken.

In het voorjaar 2016 besloot de wijkvereniging om twee AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) aan te schaffen.

Deze werden aan de Agaatdreef en de Pareldreef geplaatst in 24/7 te openen geklimatiseerde buitenkasten.

Via de sociale media, vooral Nextdoor, werd in korte tijd duidelijk dat er al 19 bewoners inzetbaar waren bij mogelijke reanimaties op het Parc via HartslagNu.nl.

Na enkele oproepen meldden zich vervolgens nog 30 bewoners van het Parc aan om de cursus Reanimatie/AED bediening te volgen.

Tussen juni en oktober werden 4 cursussen georganiseerd door de wijkvereniging, waaraan leden van de wijkvereniging kosteloos konden deelnemen. Deze cursussen werden gegeven door ABCLivesupport in het clubhuis van goede buur de Golfclub, waar ByBart dan voor thee en koffie zorgde.

En zo hebben we nu een team van ruim 50 inzetbare hulpverleners die door de 112 meldkamer in Drachten direct via SMS en een App kunnen worden opgeroepen bij een reanimatie. Zij kregen allen een oranje hesje, voorzien van reflectie en met het opschrift BHV/AED Team Woonparcsandur.nl. In totaal werd het team in 2016 al drie keer ingezet. In september werd al een derde AED aangeschaft, welke op de Toermalijndreef hangt.

Daarmee is de afstand tot een AED voor vrijwel elke woning op het park max. 500 meter!

We willen graag het Team nog verder uitbreiden; heeft u belangstelling om de cursus Reanimatie en AED bediening te komen volgen, neem dan contact op met de wijkvereniging of met 06-28339958. Ook is het de bedoeling om –voorlopig jaarlijks- herhalingscursussen te organiseren voor de leden van het Team. Natuurlijk hoopt iedereen op zo min mogelijk inzetten, maar we wonen met zijn allen in een wijk die het afgelopen jaar stukken Hartveiliger is geworden!!!

 Murk Hoekstra
Coördinator BHV/AED Team Woonparcsandur

 

De wijkvereniging verwacht wel dat je je na het behalen van de cursus aanmeldt bij Hartslagnu.nl, zodat je inzetbaar bent als hulpverlener.