U bent nu op de pagina van Wijkvisie. Het kan even duren voordat u beeld heeft.

Door uw cookie-instellingen kan het gebeuren dat uw programma het binnenhalen blokkeert of vergroten onmogelijk maakt.

 

Het bestuur van de wijkvereniging heeft u, als bewoners, eerder om aanlevering van informatie gevraagd om een Wijkvisie te kunnen opstellen in het kader van de Omgevingswet.

Het stuk is inmiddels gereed en staat hieronder te inzage.

Op 11 juni 2019 is de Wijkvisie formeel aan Wethouder R. van der Weide aangeboden.

Hieronder kunt u het bestand van de Wijkvisie WoonParc Sandur downloaden:

Wijkvisie WPS
PDF – 4,1 MB 1048 downloads

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft de gemeente de werkbijeenkomst Omgevingsvisie in Parc Sandur gehouden. De bijeenkomst stond in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe omgevingsvisie voor Parc Sandur.

 

De reacties op de stellingen waarop u deze avond kon reageren zijn verwerkt in 1 document. Ook de per email ontvangen reacties zijn in dit document meegenomen.

Schriftelijke vragen die tijdens deze avond zijn gesteld door bewoners zijn inmiddels beantwoord en opgenomen.

 

Verder geven wij u een overzicht van de vervolgstappen in het document:  “Stappen proces gebiedsvisie” en kunt u de presentatie van deze avond vinden.

 

Genoemde documenten kunt u hieronder downloaden.
We hopen u genoeg geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Emmen,

Informatie: Team ROW

 

Werkbijeenkomst Gebiedsvisie WPS Reactie Bewoners
PDF – 1,3 MB 383 downloads
Presentatie 26 Maart
PDF – 1,2 MB 1003 downloads
Stappen Proces Gebiedsvisie
PDF – 278,3 KB 963 downloads