Onderhoud en onkruidvrij maken

Binnen en buiten de bebouwde kom zijn andere bestekken en andere aannemers. Daardoor krijg je bij de ingang van de wijk soms een merkwaardige overgang (zie foto's hieronder).

Ook hier krijg je overgangen doordat een deel als berm gerekend wordt en vaker wordt onderhouden dan de overige grasvelden. Voor proef liepen hier schapen. De planning is om dat proefgebied uit te breiden

Maaibeleid gemeente:

Maaien, wanneer doet de gemeente het? Hoe vaak en waar?

Het maaien van bermen, gazons en grasvelden is een jaarlijks terugkerende activiteit. De afgelopen gaf meer overlast. Daarom besloot de gemeenteraad meer geld vrij te maken voor maaien en snoeien. Met name binnen de bebouwde kom wordt vaker gemaaid dan de afgelopen jaren.

Gazons en grasvelden binnen de bebouwde kom

De gemeente maait gazons en grasvelden binnen de bebouwde kom meestal één keer per week. Het gras mag niet hoger worden dan acht centimeter. Op plekken waar het gras niet zo hard groeit, maaien we eens per twee weken.

Grasvelden aan de rand van dorpen en wijken

Binnen de bebouwde kom zijn grote ruige grasvelden die aan de rand van een dorp of wijk liggen. Mensen maken hier bijvoorbeeld een ommetje of wandelen met de hond. In 2017 maaien we dit soort grasvelden twee maal per jaar, in juni én in september.

Ruige grasvelden en bermen buiten de bebouwde kom

In het landschappelijk gebied buiten de bebouwde kom maait de gemeente de grasvelden één keer per jaar. We doen dit in de maand augustus. Het maaisel wordt afgevoerd om de bodem schraler te maken. Een gevolg hiervan is dat er dan meer bloemen groeien. De eerste meter van de bermen buiten de bebouwde kom maaien we in de maand juni. In september maaien we de bermen nogmaals helemaal. Dit is vooral voor de veiligheid van fietsers. Want door het maaien kan bij een stortbui het water van het fietspad aflopen.

 

EIKENPROCESSIERUPS 
Er is inmiddels een landelijk kennisplatform met een informatiewebsite: www.processierups.nu