Terugblikken op gedane activiteiten

Door de vele foto's kan volledig laden van de pagina even duren.

Wilt u (oude) Nieuwsbrieven terug zien, klik hier


De speeltuin aan de Rhodonietdreef is woensdag 12 juni geopend door wethouder Jisse Otter, in combinatie met de buitenspeeldag was het een groot feest, dank aan alle organisatoren en de sponsors!


Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari 2023.

Omdat het nogal lawaaiig was en geen geluidsversterking was de verstaanbaarheid slecht. 

Daarom plaatsen we hier onder de welkomstwoorden

 

Namens het bestuur heet ik u allemaal hartelijk welkom. En natuurlijk voor het vervolg van dit jaar de beste wensen.
We hebben nu geen jaarvergadering. Ik zal alleen enkele memorabele punten aanstippen.
 
De meest zwarte bladzijde uit de afgelopen periode is het overlijden van ons mede-bestuurslid Ben Krikken.
Ben wilde zich niet erg naar buiten manifesteren, maar in het bestuur deed hij actief en indringend mee.
In september ging Ben op vakantie. Tot onze verbijstering kregen wij bericht, dat hij daar plotseling was overleden.
Ik wil graag een moment van herinnering in stilte.
 
Door Corona veel beperkingen in activiteiten en contacten, overleg, e.d. 
Toch is het bestuur met de vrijwilligers erg druk geweest met allerlei zaken, die vaak niet zo in het oog springen.
 
Er is veel overleg geweest via internet en telefoon met overheden en instanties: gemeente, provincie, recreatieschap Drenthe, Waterschap, andere EOP's.
 
Er is een plan voor milieu- en insectvriendelijker groen, aanleg en beheer.
MTB-route met o.a. de FTC Emmen en groenadviseur van de gemeente.
Vuurvogelpad onderhoud en onderdeel wandelpaden netwerk met bebording.
Het z.g. Kralensnoer om de Rietplassen....met veel aspecten die daar in samengebracht worden.
Speelplekken: herstel bestaande en nieuwe aanleggen en plannen.
Pad langs Golfbaan/Sandurdreef, n.a.v. opbrengst en verkiezing spaarpaal
Hondenpoepbakken zijn ten laste van de Wijkvereniging, zowel aankoop als onderhoud.
AED's maken onze wijk redelijk hartveilig. De wijkvereniging faciliteert opleidingen en materiaal.
Vogelhuisjes (bestrijding eikenprocessierups) zijn helemaal in beheer en onderhoud bij vrijwilligers uit wijk.
 
Binnen het bestuur verzorgen we onze digitale wereld met Website, FaceBook, NextDoor, Instagram. 
Financiën en begroting vragen constante bewaking.
Verouderde statuten dateren nog van de oprichting. De wereld om ons heen en wettelijke regels zijn dusdanig veranderd dat we een geheel nieuwe versie schrijven. Er was geen huishoudelijk regelement, dat willen we nu toevoegen.
We hopen voor de jaarvergadering met de nieuwe voorstellen te komen.
 
Gemeentebreed:
De Participatie (inspraak) gaat op de schop. Overleg van enkele EOP's en gemeente om tot een voorzet te komen.
De Energietransitie = van het Aardgas af. Dit gaat verder dan velen nu denken. En zal nog een heet hangijzer worden.
 
Speciaal Welkom voor Lia Wilpshaar, onze wijkcoördinator vanuit de gemeente. Dit is waarschijnlijk laatste keer voor een openbaar optreden in onze wijk i.v.m. haar aanstaande pensioenering.
Ik wil haar graag hartelijk danken voor de vele jaren prettige omgang, en waar in zij veel voor ons betekend heeft.
In de loop van dit jaar hopen we kennis te maken met haar opvolger.
 
Ik wens iedereen een fijne avond.
Fred Ottens.
Voorzitter WPS

Er waren ca 50 personen aanwezig, bijna allen leden van de wijkvereniging.

Er werd in wisselende groepjes veel bijgepraat door de bewoners onderling en met de bestuursleden over een breed scala van onderwerpen. Van de komende vakantie tot voorstellen om van het aardgas af te komen. 

Ook enkele nieuwe vrijwilligers melden zich spontaan aan, o.a. voor verspreiding van de Nieuwsbrief.


Dinsdag 20 december 2022 werd er weer een cursus reanimatie en AED bediening gegeven.

Op Parc Sandur hangen op een aantal plaatsen AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) waardoor levensreddend ingrijpen bij een reanimatie-behoeftig persoon mogelijk is. Om deze reanimaties uit te voeren zijn er in de loop der jaren vrijwilligers uit de wijk opgeleid om te kunnen reanimeren en de AED te bedienen. En alle leden dienen tweejaarlijks een herhalingstraining te doen om inzetbaar te blijven.

Dinsdagavond volgde er een praktijktraining van anderhalf uur voor twee groepen van acht personen in het clubhuis van de Golfclub. Binnenkort kunnen alle deelnemers hun certificaat verwachten, zodat zij via HartslagNu inzetbaar blijven voor hulp.


Gezellige lichtjestocht op 10 dec. 2022.

Knus afgesloten in het Parc Centrum met chocomel of glühwein en koek.23 september 2022


8 juni 2022

Buitenspeeldag Bij de Sporthal van het Parc Centrum van 14.00 tot 17.00 uur.

Allerlei leuke activiteiten, als een voetbalclinic, volleybal, dansen twister, stormbaan, springkussen en nog meer. 

15 januari 2021 was de sluiting van de wenswedstrijd  van wijkvereniging WoonParc Sandur "mijn wens voor 2021".

De deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld en de gelukkige winnaars hebben hun prijs ontvangen.

Het zijn geworden Libelle M en Levi, Rosalynn en Casper S. Op de foto staat Rosalynn, zij neemt de prijs ook voor haar broertjes in ontvangst.

Leuk dat jullie meegedaan hebben, hou de website, ND en FB van Woonparc Sandur in de gaten, wie weet volgt er nog een leuke wedstrijd!

 

februari 2020. Naar aanleiding van verzoeken uit de wijk zijn er bij drie speelplaatsen hondenpoepbakken met voorraadhouder voor zakjes geplaatst. De speelplaatsen en de omgeving kunnen zo nog beter poepvrij blijven.

De aanschaf is gedaan door de Wijkvereniging. Buurtsupport heeft ze neergezet. - Zij mogen een aantal uren per jaar voor de Wijkvereniging besteden-

 


Fotoclub

Dinsdag 18 febr hebben we onze foto's weer bekeken, en beoordeeld. Een moeilijk onderwerp deze keer, maar ik was toch ook wel weer verrast door de leuke vindingen en foto's

Bijeenkomst januari 2020 hadden we een grote opkomst, met veel foto's te bekijken van het onderwerp : Avond/kerst Foto's.

Bijna alle leden waren aanwezig deze keer waar ik erg blij van werd. Na iedereen een fantastisch fotojaar gewenst te hebben en Karin welkom te hebben geheten bij onze fotoclub begonnen we aan een lange avond.

Maar liefst 68 foto's en enkele foto's van de IJsbeelden in Zwolle kwamen voorbij. Dat fotograferen tijdens de donkere uren, met ook nog eens felle lampjes of vuurwerk moeilijker is dan bij daglicht was soms ook wel te zien aan de foto's. Het aanpassen van ISO, Sluitertijd en Diafragma is dan soms ook een uitdaging.


Nieuwjaarsbijeenkomst 17 januari 2020.

Leuk, gezellig, informatief.

Er waren ca. 150 grote en kleine mensen uit de wijk. Het merendeel was lid of werd ter plaatse lid van de Wijkvereniging. Daarnaast waren de burgemeester en de wijkcoördinator aanwezig. Aan de wand hingen pamfletten met lopende en nieuwe plannen. Er was gelegenheid tot het krijgen van informatie en gezellige gesprekken van de bewoners onderling. Sommigen deden nog een dansje of vroegen een verzoeknummer bij Marjo en Douwe die in alle genres muziek thuis waren.

Burgemeester Van Oosterhout kwam nog even terug op het feest in zijn kolom in de Emmer Courant, klik:  emmercourant.nl/1077276/column-burgemeester-eric-van-oosterhoutNieuwjaarslunch 2020 van de Vrouwen op Dreef


Fotoclub sandur

Dinsdag 19 november 2019 hadden we weer een goed bezochte bijeenkomst in Parc Sandur.

Het onderwerp "Zelfportret" leek in eerste instantie een moeilijke opdracht voor iedereen, maar bleek achteraf best mee te vallen.

Er zaten weer fraaie foto's tussen, waar goed over nagedacht was. Al met al een leerzaam onderwerp dus.

We konden de foto's deze keer op een scherm bekijken , met de nieuwe beamer waardoor de foto's nog iets scherper en duidelijker te beoordelen waren.

gelukkig waren de meeste foto's ook een beetje bewerkt waardoor de rimpels etc best wel mee vielen. We hadden ons dus voor niets druk gemaakt voor wat het onderwerp "zelfportret" betreft.


fotoclub sandur

Dinsdag 22 10 2019 hebben we foto's gezien van het onderwerp "Beweging".

leuk om te zien dat allen een eigen interpretatie daaraan geven.... Ik hoop dat met het 

onderwerp van de volgende bijeenkomst, we weer verrast zullen worden met fraaie artistieke foto's.

Je ziet dat de leden hun best doen om er iets moois van te maken, en soms zien we dat ook tips gebruikt worden bij de volgende opdracht.


Mannen koken op dreef.

Maandag 14 oktober 2019 zijn we weer wezen koken dit keer met als hoogtepunt VERSE KREEFT, het was heerlijk.

Daarnaast ook nog courgette roomsoep, kiprolletjes, salade, aubergineplakjes en als toetje zabaglione met vers fruit en ijs.

Kortom het was zeer aangenaam………

 

Het Grote voor Elkaar Festival

Zondag 8 september 2019 was ook de Wijkvereniging weer vertegenwoordigd op het festival, als onderdeel van de Uitmarkt in het Rensenpark. Er zijn diverse nuttige contacten gelegd, waar de wijkbewoners in de toekomst weer van kunnen profiteren.

De Buitenspeeldag binnen, i.v.m. de weersomstandigheden. Groot succes. Meer dan 123 kinderen. speuren, puzelen, nadenken, overleggen, actief, gezond bezig en gezond eten. Dank aan de vrijwilligers, sponsoren en de bestuursleden.

(fruit wat niet gebruikt is, is door bestuursleden naar de Voedselbanken gebracht)

We hebben alleen foto's gekozen, waar de kinderen niet met vol gezicht in beeld komen. Heeft u bezwaar tegen een geplaatste foto? Meldt dit aub aan het secretariaat. De foto zal verwijderd of bewerkt worden.Ook voor de vrouwen die niet mee zijn geweest even een impressie van een zeer geslaagde middag bij Aspergeboerderij Sandur.
 
Van zo'n 'kijkje achter de schermen' leer je toch weer een heleboel.
 
We begrijpen nu waarom de asperge niet de goedkoopste groente is.

Art Sandur 2 juni  2019

Twee bijzondere deelnemers: Artist on the Job en de jongste deelnemer


 

De kookavond van de Sandurmannen op 21 mei 2019 was voornamelijk Fins getint met Italiaanse apotheose.

Paddenstoelschotel, Zalmsoep met smeerkaas (echt waar), Finse haringsalade met spekjes, Finse visschotel, Risotto met asperges  en Mascarpone/Slagroom met cantuccini.


Jaarvergadering en Algemene Ledenvergadering 11 april 2019

U vindt de notulen hier: KLIK

 

foto: Henk Sikkenga.

De heer Anjo Geertsema, Adviseur Groen bij de gemeente Emmen, gaf in een lezing uitleg van het groenbeheer en een toelichting van de keuzes met betrekking van het water in de Rietplas. In Om-de-Rietplas vindt u meer informatie over dit onderwerp


Vrouwen op dreef:

Fotoclub 19 maart 2019

Deze dinsdag waren we te gast bij Gerard Vis (de Snelprinter)., die een prima gastheer bleek te zijn. Na de opening door Gerard en de beoordeling van de RaRa foto's (opdracht), hebben we foto's kunnen maken met de belichting in het fotohoekje. Er mochten zelfs foto's worden afgedrukt, dus al met al best een geslaagde avond.

De Sing-a-long van 15 februari 2019

Overhandiging Rietplasvisie aan de Wethouder op 31 januari 2019

foto: Henk Sikkenga:

Pubquiz Vrijdag 25 januari 2019.

Het Team Wijkvereniging behaalde de tweede plaats. Bij de volgende keer: 4e plaats.

Kerstbijeenkomst voor alle wijkbewoners op Vrijdag 14 december 2018

Een avond met gezellige drukte en fijne sfeer. Langs de wanden waren vele pamfletten opgehangen met informatie van de verschillende groepen, plannen en wedstrijdjes.

Vrouwen op Dreef Workshop Kerststukjes,.12 december 2018

Vanmorgen stonden 11 SOD-vrouwen te trappelen van ongeduld.

Waar zij voor waren gekomen was om deze ochtend zo voor de Kerstdagen een leuk maar vooral een mooi Kerststuk te maken onder leiding van bloemiste Crea-Mea.

Zoals we al gewend zijn ging Mea ons eerst uitleggen wat de bedoeling was.

Zij had 2 mooie stukjes gemaakt als voorbeeld en een ieder ging vol goede moed aan de slag.

Er was heel veel materiaal aangesleept door Mea, de basis kon mooi en rijk opgezet worden met verschillend groen. In de hoogte, in het rond, in de breedte, een ieder prikte haar creatie de goede richting op die zij wilde.

Alle Kerststukken die gemaakt zijn zagen er prachtig uit. En alle dames waren enthousiast over hun creaties. Het was weer een geweldig creatieve, leuke en gezellige ochtend.

Bedankt Crea-Mea voor het verzorgen van 3 mooie workshops dit jaar en we hopen dat je ons volgend jaar weer zo leuk en fijn begeleidt naar een succesvol resultaat.

Bedankt Creatieve dames voor de gezelligheid tijdens deze workshop en het opruimen van de zaal.

tekst: Marja den Heijer

De mannen kookclub

had op 12 november 2018 een Oosterse avond met dit resultaat:

Art sandur Kunstmarkt 2018.

11 november 2018

Voor foto's klik hier 

Dat was een leuke gezellige markt met kunst en ambacht uit de wijk en omgeving.

 

Workshop 'Vogelcreatie' o.l.v. Crea Mea - 8 november 2018

 

Na een geweldig leuke en leerzame Workshop, gegeven door Crea-Mea,  gingen

13 SOD  vrouwen voldaan naar huis deze ochtend.

Stuk voor stuk met  prachtige eigen gemaakte vogeltjes creaties .

Nu kunnen er vele vogeltjes zich te goed doen aan allerlei versnaperingen en  wij kunnen genieten tijdens hun zoektocht naar al dat lekkers in onze eigen gemaakte creaties.

Dat is Dubbel Genieten

Bedankt Mea,  je hebt ons weer een heleboel geleerd.

(tekst: Marja den Heijer)

Workshop handletteren 18 oktober 2018  -   Nelleke Berg

Veertien Sandurvrouwen Op Dreef hadden een enorm leuke workshop.

De Workshop “Handletteren” werd gegeven door Nelleke Berg van Atelier Helios.

Na een kopje koffie/thee ging Nelleke van start. Eerst even de letterbasis uitleggen. Alle dingen die we vroeger geleerd hebben kwamen nu weer aan bod.

Kapitaalhoogte, Stokhoogte, X hoogte, Basislijn tot aan de staarten en bogen, de ophaal en de neerhaal aan toe.

Daarna gingen de dames zelf aan de slag op een oefenblad , de krullen en bogen vlogen over de bladzijden heen. Naar beneden met de pen was drukken dus de lijn werd iets dikker, maar naar boven moest het juist weer met wat minder druk, die lijnen werden minder dik. Toen we dat goed deden kregen we een dikker vel papier en gingen de dames echt iets zelf maken. Een voorbeeldje uitkiezen of uit het hoofd. Op de foto is te zien dat de dames leuke dingen op papier hebben gezet.

Lasergamen met de Jeugd!

Zondag 30 september 2018 zijn we weer bij elkaar gekomen voor een leuke activiteit en ja, er waren ook nog onbekenden bij. De meesten kende elkaar al wel via via en sommigen waren nieuw... Zo leuk om elkaar uit de wijk te leren kennen.

We gingen dus lasergamen! De jeugd werd gelijk aan het werk gezet en ze waren al snel op Dreef! Even het terrein verkennen en de materialen aftasten en toen in teams tegen elkaar strijden.
Een goede schuilplek vinden en af en toe onbespied schieten maakte je al gauw een winnaar.

Het nazitten in de Barn met een drankje en klein hapje was ook gezellig. Er is een app- groep gemaakt en zo kunnen we gauw afspreken voor Januari. Want dan spreken we weer af. Zit je op het voortgezet onderwijs of ben je ouder dan 12 jaar en lijkt het je leuk om ook eens te komen meld je dan vast aan bij suzannet.wps@gmail.com


Op 14 december zijn we ook aanwezig bij de kerstactiviteit van de wijkvereniging!

Tot gauw.

 

 

2 juni 2018 e.v. weer een geslaagde kooksessie met 7 man.

Het thema was Italië, alles weer zelfgemaakt inclusief de pasta (pappardelle).

Pappardelle met ragú

Stokbrood met tappenade

Voorjaarssoepje met citroen

Kip uit de oven

Caprese

Panna cotta caffe latte met drupje……

 

Jeugd op Dreef heeft een goede start gehad.

 
Vrijdagavond 22 juni 2018 kwam de Jeugd op Dreef voor het eerst samen in de Bowling Bar van Park Centrum Sandur. Na een korte kennismaking zijn we gelijk begonnen. Nou ja, eerst moesten alle namen of initialen in het computersysteem gezet worden. Met wat gemopper en gedoe stond dan iedereen erin. De teams waren verdeeld. En dan komt nog de vraag of we wel of niet de hekjes omhoog doen... Ieder kiest dan zijn eigen optie! Er werden wat spares gegooid en soms ook een strike. Tussendoor waren we gewoon wat aan het kletsen. Paintball is wel een goede optie voor de volgende keer of volleyballen. Twee meiden spelen op promotieklasse niveau! We leerden elkaar al goed kennen. Na een uurtje had iedereen al 10 keer gegooid en wisselden we van teams. Alle jeugd bij elkaar! Tja... Ineens werd er onderling gelachen en werden de telefoons met elkaar vergeleken. Het leek net alsof ze elkaar al veel langer kenden. Daar moesten dan ook wat bittergarnituur bij dachten wij. Mmm. Ik kijk terug op een superleuke avond en hoop dan ook dat we in september iedereen weer bij elkaar krijgen. Plus nog een grote aanvulling van de jeugd die er nu niet bij kon zijn! Dus houd de website, nieuwsbrief en facebook in de gaten. Je hoort nog van de Wijkvereniging Woonparcsandur!
 

AED reanimatie-training

Op 20 juni 2018 is de eerste herhalingscursus AED reanimatie training geweest.

 
Albert Boer van abc live support heeft ons weer alles bij gebracht wat je hoort te weten als je reanimatie moet doen, het was twee jaar geleden dat wij de AED training hebben gedaan en het is toch fijn om regelmatig te herhalen er zakt toch in loop der tijd wat informatie weg.

Buitenspeelmiddag in Parc Sandur was tof!

Woensdagmiddag kwamen de eerste kinderen meteen om 13:00 uur naar de buitenspeelmiddag! Anderen aten eerst hun lunch op en sloten daarna aan.

Er was van alles te doen en ja het was gratis… Sommige kinderen konden zich dat niet voorstellen!

Emmen gezond was gekomen om lekkere smoohties te maken. De Wijkvereniging heeft het fruit van de Jumbo en AH gesponsord gekregen! Bedankt!
Het was gelukkig mooi weer. Dat konden we zelf niet regelen en was best nog wel spannend. We wilden de kinderen stimuleren om meer buiten te spelen en dat ze ook andere kinderen leren kennen. En dat is zeker gelukt…

Van de Brede School (gemeente Emmen) kregen we materialen die we konden gebruiken. Ook bijvoorbeeld stelten. Wat moet je daar dan mee? Ouders hielpen de kinderen met de bedoeling en speelden lekker mee.

Het luchtkussen was natuurlijk ook een groot succes. Het blijft altijd leuk om te springen en te spelen. Fijn dat Parc Centrum Sandur het luchtkussen beschikbaar stelde.

Voor de kinderen tot 4 jaar was er bij Kwebbel een stuk afgezet en konden de kinderen fietsen, bellen blazen en tekenen met krijt.
En dan nog een grote groep kinderen die heerlijk aan het voetballen was. Ze kregen training van Roy Stroeve maar vonden het ook mooi om een partijtje te spelen. Iedereen kon meedoen en samen spelen.

We kijken terug op een zeer geslaagd feest! Bedankt kinderen (ongeveer 115) voor het komen en de gezelligheid! En alle ouders, vrijwilligers, studenten, bedrijven ook super bedankt!

Op zondag 3 juni 2018 hebben we voor de eerste keer de open atelierroute “Art Sandur” in de wijk gehouden.

Er waren 14 kunstenaars die hun atelier open stelden voor publiek. Er was veel te bewonderen!

De bezoekers kwamen in grote getale de kunstenaars bezoeken.

Zowel de deelnemers als de bezoekers waren zeer enthousiast over deze dag. De kunstenaars kregen veel positieve reacties op hun werk.

Kortom een zeer geslaagde dag! Voor een greep uit wat er te zien was: klik vignet:

Op 11 april 2018 was onze jaarvergadering in de kleine zaal van het ParcCentrum

Eerst voor de leden en daarna  de openbare vergadering. De vergadering werd door de leden zeer goed bezocht, daarna kwam er nog een aantal bezoekers bij. (notulen: klik)

 

Foto's Henk Sikkenga. Vooraf is toestemming door aanwezigen gegeven.

Een leuke, onderhoudende bijdrage door Roelie Freeke over de Wereldreis per fiets van Willem en Roelie.

Donderdagochtend 26 april 2018 geen koffieochtend zoals we elke 14 dagen hebben als SOD-vrouwen. Deze ochtend was voor alle inwoners van Parc Sandur.

 

Op het programma stond een presentatie van “ De Wereldreis” waar Roelie en Willem Freeke in 2009 aan zijn begonnen

Het mooie verhaal werd door Roelie verteld en begeleid met schitterende foto’s van hun avontuur.

Het avontuur begon thuis met een foto waar je aan moet denken met zo’n reis en wat je echt nodig hebt als je 27 maanden op de fiets over de wereld zwerft.  18 landen aandoet en maar 8 lekke banden hebt gehad.

Van ziekenhuisopname tot gezellig bij wildvreemde mensen in huis als gast verblijven en eten wat de mensen in dat verre land gewend zijn. Bij elkaar en met elkaar zijn en uit dezelfde schaal eten, ook als er mannen zonder gebit mee smikkelen.

Deze reis  speelde zich donderdagochtend opnieuw  af in het bruine cafe “Bar” op ons eigen Parc Sandur.

De BAR zat ook bom vol mensen die zich ingeschreven hadden om dit avontuur samen met hen te beleven.

Het was een fantastische ochtend en we hopen dat er nog vele zullen volgen.

21 maart 2018 – Paasstukje maken door de Sandurvrouwen 
 
Wat een succes was deze ochtend! 
 
Deze keer hadden we voor een locatie in Erica gekozen waar we op deze koude ochtend in een lekker warme ruimte werden ontvangen met koffie en wat lekkers.
Deze workshop was onder leiding van Crea Mea uit Steenwijksmoer, die alles al voor ons had klaargezet.
 
Eerst werd een basis gemaakt van diverse soorten groen, waarna we een keus konden maken uit de enorme sortering 'versiering' die ze voor ons had meegebracht.
Het was hard werken maar het resultaat mocht er zijn!
 
Van alle kanten werd gevraagd of dit met de Kerst ook weer georganiseerd kan worden.
Wie weet !!??
 

Open Deuren Ochtend donderdag 1 maart 2018

 

Op de koudste dag van het jaar gingen 12 dames op bezoek bij twee bedrijven op het park.

Helaas ging het derde bedrijf niet door vanwege ziekte, maar dat maakte voor de gezelligheid niks uit.

 

Eerst gingen we langs de medisch pedicure salon Carpe Diem Sandur van Linda Löbker.

Door de kou was zelfs de salondeur bevroren, maar gelukkig konden we wel naar binnen via een andere deur.

Linda legde uit wat haar vak precies inhoudt en één van de dames meldde zich vrijwillig voor een heerlijk ontspannende voetmassage. 

 

Daarna gingen we een kijkje nemen bij Kapsalon en Beautysalon Sandur van Anja Pol.

Onder het genot van een verwarmende zelfgemaakte punch en boterkoek kregen we een interessante - als verrassing - mannelijke gezichtsbehandeling te zien.

De kapsalon was ook geopend en we kregen uitleg over natuurlijke etherische oliën en hun heilzame werking.

Anja vertelde ook nog iets over de diverse workshops die ze regelmatig geeft.

 

 

Al met al was het een zeer geslaagde ochtend.

Claudia en Carina

Bowling

De prijsuitreiking van de minicompetitie december 2017:

Bericht van het kookclubje “Koken op DreEF"

 

Op de 4e bijeenkomst: weer een geslaagde kookavond gehad.

Asperges, asperges en inderdaad……….. met als toetje aardbeien parfait met aardbeienmousse.

Zoals gebruikelijk alles zelf voorbereid, gekookt, gebakken en opgepeuzeld.

 

maandag 6 november 2017 waren we voor een tweede keer met 8 leergierige koks in spé bijeen in Klazienaveen.

Erik, de baas van de kookstudio, had weer een leuk menu voor ons bedacht:

Salade van Nagelhout.

Mosterdsoep met spekjes.

Gegrild wild zwijn met sjalottensaus en gegrilde groente.

Duchesse met zuurkool en als nagerecht

Mango Parfait.

Alles hebben we zelf gesneden, geklopt, gegrild, verder bereid en………genuttigd.

De 3e keer was het thema "Leren visfileren" en als tegenhanger "Appeltaart maken".

Fotoclub Sandur

De vorige bijeenkomst was een workshop, gehouden door Bianca Verhoef. Dit bleek een succesvol gebeuren.

Wilt u meer van haar veelzijdige werk zien, neem dan eens eens een kijkje op haar website www.biancaverhoef.nl

30 nov. 2017. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde 2e avond van de fotoclub bij brasserie By Bart. De sfeer zat er goed in en wij hebben met elkaar ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Het eerste deel van de avond hebben wij elkaars werk - herfst rondom de Rietplas - beoordeeld en besproken. Een ieder had een 2-tal afgedrukte foto's meegenomen en verteld hoe de foto was gemaakt. Daaruit kwamen verassende inzichten aan het licht voor wat betreft belichting, maar vooral compositie. Over compositie kan je op onderstaande link e.e.a. nalezen:

http://www.digitalefotografietips.nl/basiscursus/compositie/

In het 2e deel van de avond hebben wij diverse objecten gefotografeerd met verschillende achtergronden.

 

Bezoek Alpaca boerderij Zuid Barge, diverse data in december 2017

Onze deelname aan Het Grote Voor Elkaar Festival op 7 oktober 2017 in Emmen-centrum leverde nuttige informatie en contacten op voor de Wijkvereniging. Gesprekken met Wethouder, diverse ambtenaren en instanties en natuurlijke informatie uitwisseling met andere EOP's. Maar ook leuke bezoeken van bewoners.  Onze stand werd bezet door voorzitter, secretaris en een bestuurslid.

Ongeveer 32 mannen kwamen op uitnodiging van de Wijkvereniging bijeen in Brasserie ByBart op 1 juni 2017.

Onder een gemoedelijke en gezellige sfeer tijdens de wijn- en bierproeverij ontstonden er allerlei contacten en zijn er initiatieven ontstaan voor het ontplooien van activiteiten.

 

Op inschrijfformulieren konden aanwezigen opgeven voor welke activiteiten zij belangstelling hebben en wie e.e.a. wil organiseren.

 

Op basis van de inschrijvingen bleek dat er o.a. voor de volgende activiteiten belangstelling is:

- Golfclinic           -Koken

- Kunst                 - (Race)fietsen

- Jeu de boules  - Kaarten (klaverjassen)

- Fotografie        - Bewegen buiten

- Tennis               - Filmen (monteren)
- Bowling            - Wandelen

 

De inschrijfformulieren zijn verdeeld onder diegene die de activiteiten willen organiseren en zullen e.e.a. contact opnemen met de geïnteresseerden om bij elkaar te komen.

Bij deze worden diegenen die niet op de avond aanwezig waren alsnog uitgenodigd om zich te melden voor activiteiten.

Voor de groepen klaverjassen en jeu de boules vragen wij tevens geïnteresseerden die de organisatie hiervan willen doen.

 

Het motto is vrijheid, blijheid.

 

 

 GOLF 

 

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde golfclinic in 2017 onder enthousiaste begeleiding van Wim Többen van Golfparc Sandur. Ondanks het slechte weer aan het begin van de avond, na wat theorie en instructies, hebben wij eerst geoefend met afslaan (dit was overdekt, dus gelukkig bleven wij droog). en het lukte aardig om de eerste 100 meter te slaan.

Vervolgens op de "green" oefenen met putten en ter afsluiting de baan op voor een demonstratie van Wim op baan nr. 9. Wim heeft veel verteld over baan- en spelregels.

 Natuurlijk nog even gezellig napraten op het terras met een glaasje.

 Voor de enthousiastelingen was nog een 2e clinic in juli.

 Bij voldoende belangstelling kan e.e.a. nog eens herhaald worden.

 

Maart 2017

Door bestuurslid en wijkbewoner zijn de borden geplaatst voor de Whatsapp Buurtpreventiegroep Klik hier voor meer.

 

Op 08 maart 2017was onze jaarvergadering in Brasserie ByBart.

Eerst voor de leden en daarna  de openbare vergadering. De vergadering werd door de leden zeer goed bezocht, daarna kwam er nog een aantal bezoekers bij. (notulen: klik)

Foto Lia Wilpshaar:

 

December 2016

Wat 'n super gezellige ochtend By Bart. De Sandurvrouwen op Dreef deden hun naam eer aan. Na een kop koffie naar buiten op het terras kerstbakjes maken met prachtige resultaten. Daarna nog een fantastische goedverzorgde broodmaaltijd.

 DE SANDURVROUWEN WAREN OP DREEF IN 2016

Veel vrouwen waren afgelopen jaar aanwezig op de ontmoetingsochtenden en avonden.

Er ontstonden contacten, vriendschappen maar ook een wandelgroepje, een eetgroepje, workshops. Een aantal vrouwen heeft een app groepje gevormd waar wetenswaardigheden worden gedeeld of afspraken worden gemaakt.

De werkgroep mensen is heel blij dat dit initiatief in een relatief korte tijd zo’n succes is en we gaan door! Het credo blijft Vrijheid Blijheid. U kunt binnen lopen en als u geen zin hebt komt u niet.

Een aantal reacties van vrouwen over de ontmoetingen in 2016 willen we u niet onthouden:

  • Een kippenhok met veel gezellig gekakel, bij een kopje koffie of thee. Er ontstaan veel leuke ideeën. Afgelopen december hebben we een bijzonder mooi kerststukje gemaakt waar we lang plezier van hebben gehad.

  • We kijken er elke keer weer naar uit.

  • Ik ben anderhalf jaar geleden naar Emmen verhuisd. Mede door de gezellige koffieochtenden heb ik een leuke kennissenkring opgebouwd.

  • Heel leuk om wat meer mensen te leren kennen!

  • Een fijne op dreef ochtend met een grote groep vaak nieuwe op dreef vrouwen gezellig bijkletsen!

  • De bijeenkomsten worden steeds gezelliger omdat je de mensen steeds beter leert kennen.

  • Een fantastisch initiatief!