DeRietplas2.jpg

Foto: Fokke Wester

om de rietplas

uitnRietlanden_28novVoorzijde-1.jpg
UitnRietlanden28novachterzijde-1.jpg

Er is een structuurvisie in voorbereiding om daarmee grip te krijgen op de toekomstige ontwikkeling in, op en om de Grote en Kleine Rietplas

 Fokke Wester:

In een tweetal jaarvergaderingen in het verleden heeft de wijkverenigingen enquêtes gehouden. Gebaseerd op opmerkingen destijds gemaakt in deze enquêtes zijn een aantal zaken gerealiseerd.

 

Een belangrijk punt waar we sindsdien mee bezig zijn geweest is de toekomstige betekenis van de Rietplas, voor onze wijk en voor Emmen en omgeving.

 

Na een aantal overleggen met de gemeente en de wijkvereniging De Rietlanden zijn gegevens verzameld om te komen tot een gezamenlijke opstelling, die met betreffende wethouders is overlegd.

De uitslag hiervan is, dat de gemeente zijn medewerking wil verlenen.

Dit houdt voor ons in, dat er een ingang richting expertise en mogelijke subsidies zijn.

 

Om het vervolg in te zetten werd gevraagd dat bewoners zich beschikbaar stellen om deel uit te maken van een werkgroep, die een structuurvisie zal realiseren.

De werkgroep zal naast een vaste medewerker van de gemeente bestaan uit bewoners van de wijken De Rietlanden en Parc Sandur.

 

Op de jaarvergadering van de wijkvereniging Parc Sandur van woensdag 8 maart 2017 is hiertoe oproep gedaan. Er hebben zich drie personen aangemeld, waarvan twee doorgegaan zijn. Met een deelnemend bestuurslid is onze wijk vertegenwoordigd door 3 personen.

 

Artikel in DvhN d.d. 24-10-2017:

 

Waar-moet-het-heen-met-de-Grote-en-Kleine-Rietplas-in-Emmen

 

 

Woensdag 1 november organiseerde de Werkgroep Toekomstvisie Rietplas met succes een inloopavond voor de verenigingen en bedrijven die belang hebben bij de toekomst van het recreatiegebied “de Grote en Kleine Rietplas”. Doel van deze avond was om zoveel mogelijk ideeën te vergaren en standpunten van verenigingen en bedrijven te inventariseren rondom de (her)inrichting van de Grote en Kleine Rietplas.

(Yvonne den Outer)

IMG_3568-1.jpg
IMG_3577.jpg

Foto's Lia Wilpshaar

IMG_3570.jpg

Op dit moment ligt er geen duidelijke toekomstvisie voor dit gebied. Dit leidt tot irritaties bij recreanten die elkaar in de weg lopen of omdat het gebied niet in de faciliteiten voorziet die nodig zijn voor recreanten die er gebruik van willen maken. Denk aan wandelaars die opzij moeten voor mountainbikers of paardrijders. Of strandrecreanten die last hebben van honden en verlegen zitten om sanitaire voorzieningen. Is het misschien wenselijk om bijvoorbeeld meer horeca rondom de Rietplassen te situeren? Het gebied is prachtig en kan op zoveel verschillende manieren worden ingevuld. Zoveel mensen zoveel wensen dus……

Om uiteindelijk tot een nieuw beleidsplan te komen dat recht doet aan alle gebruikers van dit prachtige recreatiegebied, is de werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit de voorzitters van de wijkverenigingen Parc Sandur en Rietlanden, een aantal bewoners van deze wijken en de gebiedscoördinatoren van de gemeente Emmen.

De eerste inloopavond was een succes. Een flink aantal vertegenwoordigers van verenigingen en ondernemers was aanwezig om te luisteren en kijken naar de presentatie van de visie. Er werd volop gediscussieerd en met elkaar en van mening gewisseld over de verschillende mogelijkheden om het recreatiegebied ten volle te benutten. Ter gelegenheid waren een aantal stellingen opgehangen waarop men met gele post its reacties kon geven. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

Opvallend was de positieve en coöperatieve houding van de aanwezigen, ondanks de af en toe misschien strijdige belangen. En dat was nu ook precies de bedoeling. Samen met elkaar in gesprek komen over de toekomst van onze woonomgeving. De werkgroep zal de, voorafgaand aan de avond, verzamelde enquêteformulieren en de post-its inventariseren.

Daarna is op woensdag 29 november een inloopavond in de Valkhof (Rietlanden) geweest voor de bewoners van de om de Rietplas liggende woonwijken Parc Sandur en Rietlanden. Ruim honderd bewoners zijn daar geweest om hun eigen zienswijze in te brengen. Daarnaast heeft nog een aantal een inbreng per e-mail gedaan.

Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat alle informatie verwerkt is.

 

Beheer en Onderhoud

Ligt voornamelijk bij de gemeente  Zie bij BLAUW

 

 

2017-NoordNL-Waterschappen.jpg

 

Mens en Hond

Een onderdeel van het gebeuren om de Plas is het Project "Mens en Dier", met als eerstvolgend onderdeel "Mens en Hond".

Zie onderstaande beschrijving en uitnodiging om mee te denken.

Hondenspeelplaats.jpg

De link naar deze hondenspeeltuin is http://www.hondenspeeltuinmiddendrenthe.nl/

 

//b.jwwb.nl/unsplash/sirEpWjfSmo.jpg
//b.jwwb.nl/unsplash/2aebgOyQ1hQ.jpg