Onlangs is er bij de Grote Rietplas het Hello-festival gehouden.

Wij hechten er als Wijkvereniging de Rietlanden en WoonParc Sandur aan, om te horen hoe dit heeft ervaren. Beide wijkverenigingen hebben met de organisatie van het Hello festival gesproken en zullen in het najaar weer bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.

Wij stellen het op prijs als u onderstaande enquête wilt invullen. (dus alleen m.b.t. Hello-festival 2019 en geen andere activiteiten)