EIKENPROCESSIERUPS bestrijding

 

Info van gemeente maart 2021

Vorig jaar heeft de eikenprocessierups toch voor veel overlast gezorgd, ondanks extra maatregelen. Wij verwachten dat de overlast ook dit jaar tussen mei en juli weer groot wordt, vanwege de groei van het aantal rupsen. Daarom gaan wij de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar anders aanpakken. Het is onmogelijk om alle eikenprocessierupsen te bestrijden. Toch willen we dit jaar proberen de uitbreiding van de rups een halt toe roepen. We stellen voor dit jaar € 50.000,- extra beschikbaar, zodat we meer bomen in gebieden met een hoog risico preventief kunnen bespuiten. Daarnaast blijven we ook zoveel mogelijk de nesten ruimen en willen we de biodiversiteit vergroten om de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups aan te trekken.

 

Planning

Om de kosten en de overlast beheersbaar te houden, spuiten we van april tot begin mei ruim 7.000 bomen preventief op plekken met een hoog risico (in 2020 hebben we 1.000 bomen bespoten). Denk hierbij aan drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen voorrang en vallen niet onder Wet Natuurbescherming. Bepaalde plekken zijn namelijk aangewezen als beschermde leefomgeving, omdat er vlinders of roeken zijn. Op die plekken spuiten we dan ook niet. In totaal hebben we dan 12% van alle eikenbomen in de gemeente bespoten. Door meer preventief te spuiten, kunnen we in de periode juni tot half augustus veel nesten ruimen op andere belangrijke plekken. Waar we precies gaan spuiten, kan iedereen binnenkort zien op een kaart. Deze kaart plaatsen we op onze website gemeente.emmen.nl/rups. Het spuiten kan zowel ’s nachts als overdag gebeuren.

 

Aantrekken natuurlijk vijanden

De beste oplossing om de eikenprocessierups te bestrijden is om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden aan te trekken. Om deze vogels en insecten te verwelkomen, wil de gemeente de biodiversiteit vergroten door op allerlei plekken kruidige bloemen en planten te zaaien. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar. Hiervoor is extra geld nodig. Later dit jaar wordt hierover een besluit genomen. Daarnaast maait de gemeente op plekken minder of in meerdere fasen. Ook inwoners kunnen helpen door hun tuinen mooi te maken met kruidige bloemen en bes-dragende struiken

 

Melding maken van nest

Inwoners die een nest zien in de openbare ruimte, kunnen een melding doen via onze website (gemeente.emmen.nl/rups). De gemeente verwijdert geen nesten op eigen terrein. Voor het verwijderen van nesten op eigen terrein adviseren wij  inwoners zelf een bedrijf inschakelen.

 

Natuurlijke Bestrijding van de Eikenprocessierups in Parc Sandur

2020

Elk jaar hebben we in Parc Sandur last van de Eikenprocessierups.

In gemeenten om ons heen wordt een succes geboekt met het bestrijden van de Eikenprocessierups op een natuurlijke manier. Het blijkt dat koolmeesjes er gek op zijn! Ze voeren ze aan hun jongen en halen zo hele nesten van de Eikenprocessie rups leeg.

Het resultaat is 80% ! minder Eikenprocessierupsen.

Het lijkt een prima manier om ook in onze wijk deze rupsenplaag te bestrijden.

Nu starten. Voer de koolmeesjes in de winter!

We kunnen NU al de Koolmezen onze wijk in lokken door op zoveel mogelijk plaatsen de koolmeesjes te voeren. Als we in elke tuin plaats maken voor een voederhuisje, pindakaas en vogelzaad komen ze onze wijk binnen en blijven hier in het voorjaar om te gaan broeden.

Op de foto ziet u  aan de afmetingen van de vlieggaten en het vogelplaatje op de kast, dat deze voor verschillende mezensoorten zijn.

Dankzij onze sponsor van www.SamenZwoegen.nl hebben we meer dan 100 van bovenstaande vogelhuisjes kunnen aanschaffen. De zijn door vrijwilligers uit de wijk afgewerkt en opgehangen.

Bloemrijke ondergroei zorgt voor Natuurlijke vijanden

Er kunnen op de plaats van het gras onder de eikenbomen wilde bloemen worden gezaaid om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. Ook kun je besluiten het gras in de bermen niet meer te maaien om zo meer leefgebied voor natuurlijke vijanden te creëren.

Ook andere vogels dan koolmeesjes eten Eikenprocessierupsen!

W e kunnen het gras onder de bomen deels weghalen en daar bloemperken van maken.

Het geeft ook een vrolijke aanblik én we kunnen weer veldbloemen plukken! We hoeven dat deel niet meer te maaien en elk jaar verschijnen de bloemen weer opnieuw.

We zouden ook eens kritisch kunnen kijken naar de grote delen grasveld in de wijk. Bijvoorbeeld het stuk gras vóór de rotonde als je voorbij de golfbaan bent gereden of het grasveld bij de kinderopvang vlakbij het parkcentrum. Er zijn voorstellen gedaan voor een pluktuin….

Insectenhotels bouwen

Leuk om te doen en heel nuttig voor plant en dier én dus ook voor de bestrijding van de Eikenprocessierups.

Voor de duidelijkheid: insectenhotels lokken solitaire bijtjes, die zijn vaak klein (en mooi!) en komen echt niet in een zwerm op je af.

Eigen tuin

Natuurlijk kun je beginnen in je eigen tuin. Als je geen tuin wilt ‘onderhouden’ denk dan eens aan een of twee vlinderstruiken. Of voor de winter een Viburnum Tinus die je niet hoeft te snoeien maar die wel het hele jaar groen is en met mooie witte bloemen de winter opfleurt! Wat bloemen betreft: denk b.v. aan zomer-en winterviolen. Ook de randen van je parkeerplaats hebben vast wel een beetje ruimte.

Door op strategische plaatsen kruiden te planten zoals b.v. Rozemarijn en Lavendel hebben de wijkbewoners hier dubbel plezier van. Het ruikt heerlijk, het heeft een mooie kleur én je kunt het plukken om te gebruiken. Complete kruidentuinen zijn natuurlijk nóg fijner!

Broedseizoen

De koolmees broedt tussen april en juli. Het bouwen van het mezennest duurt ongeveer een week. Daarna leggen ze ongeveer 1 ei per dag. Dit loopt op tot zo’n 8 à 10 eieren en dus evenveel dagen. Vervolgens duurt het uitbroeden van de eieren een week of twee en blijven de jongen daarna nog ongeveer drie weken in het nest voordat ze uitvliegen. De totale broedduur vanaf het betrekken van de nestkast tot het uitvliegen van de jongen is dus ongeveer 50 dagen.

Als de mezen bezig zijn met het maken van een nest is dit duidelijk te zien, omdat het vrouwtje af en aan vliegt met takjes en stukjes mos. Vervolgens is het ruim een week rustig nabij de nestkast, vanwege het leggen van de eieren. Tijdens het uitbroeden van de eieren verlaat het vrouwtje overdag ongeveer elk uur nest voor een tijdje. Als ze wel op het nest zit, wordt ze regelmatig gevoerd door het mannetje. Als de eieren uitgekomen zijn, dan begint het voeren van de jongen door beide ouders. Je ziet de mezen dan af en aan vliegen met rupsen, spinnen, vlinders en andere insecten. Tijdens de nestduur zullen de mezen circa 5 duizend (!) insecten vangen voor de jongen.

Je kunt de jonge vogels horen piepen als een van de ouders het mezennest invliegt. Het uitvliegen van de jongen zal je niet vaak zien, een indicatie dat de vogels uitgevlogen zijn is meestal dat je de ouders niet meer ziet.

Criteria voor het ophangen van nestkasten:

Ophanghoogte:
Hang de nestkasten zodanig op, dat u deze goed en gemakkelijk kunt controleren. Aan boom met aluminium spijker of voor het keukenraam. U zult zeer veel plezier beleven aan de latere bewoners.

Richting invliegopening:
Hang de nestkast bij voorkeur zo op dat hij met de opening naar het noordoosten is gericht. Dan hangt hij beschut tegen de wind die bij ons meestal uit het zuidwesten komt. Bovendien wordt het in de nestkast dan ook niet te warm.

Schoonmaken:
Het verwijderen van het oude nest kan medio augustus plaatsvinden. Wanneer er vleermuizen, hommels enz. wonen, deze niet storen. Dan later schoonmaken.

Wie meer wil weten kan o.a. op de volgende websites kijken:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25453

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natuurlijke-vijanden-van-de-eikenprocessierups?

Als je bij Google intypt: natuurlijke bestrijding eikenprocessierups vind je natuurlijk ook heel veel informatie.

 Er is inmiddels een landelijk kennisplatform met een informatiewebsite: www.processierups.nu

verder op nog op www.rupsen.info