Contact

 

Er zijn leuke en interessante activiteiten en onderwerpen in en om de wijk. Ook u kunt de toekomst mee bepalen.

Om taken goed er kunnen verdelen binnen het bestuur en werkgroepen zijn er altijd wijkbewoners nodig die iets voor hun omgeving kunnen en willen betekenen.

Wij komen graag in contact met mensen die een rol willen spelen in het bestuur. of in werkgroepen.

Tevens zijn vrijwilligers zeer welkom.

 

Geïnteresseerden nodigen wij daarom van harte uit om contact moet ons op te nemen.

 

De wijkvereniging is - als Erkende OverlegPartner (EOP) - de officiële vertegenwoordiging van bewoners van Woonparc Sandur naar de gemeente. Voor bewoners is de wijkvereniging daarmee een belangrijk aanspreekpunt. Over het algemeen vergadert het bestuur elke  tweede maandag van de maand om 19.30 uur in het Parc Centrum.

 

Wilt u iets bespreken of besproken hebben, graag een afspraak per e-mail maken.

 

 

De bewoner als adviseur

 

De  wijkvereniging kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Deze adviezen kunnen over allerlei onderwerpen gaan: beleid, beheer of het aanwijzen van verbeterpunten. Deze rol geeft de wijkvereniging een bijzondere positie in de gemeente.

 

Contact met de vereniging:

Bij voorkeur per e-mail via het secretariaat: secretariaatwps@gmail.com

Per post via het secretariaat:  Saffierdreef 23, 7828 BA Emmen

(Nextdoor, Facebook, en Instagram zijn niet voor contact met het bestuur)

 

Lid worden  kan via het aanmeldformulier op de aanmeldpagina

De contributie is € 10 per jaar via automatische incasso en wordt meestal in februari geïnd.

Verhuizing/Opzegging lidmaatschap via ledenwps@gmail.com  o.v.v. uw naam en adres.

Betalingen kunt u doen op Bankrekeningnr. / IBAN NL98 RABO 0114 5136 78

 t.n.v. Wijkvereniging WoonparcSandur

 

Verder kunt u sommige berichten lezen op Facebook..

https://www.facebook.com/WoonparcSandur/

De wijkbewoners kunnen zich aanmelden op Nextdoor om onderling nieuwtjes en buurtinformatie uit te wisselen: Echter de veiligheid van ND staat ter discusie.

Voor de Jeugd 12 + is er een Instagram-account: https://www.instagram.com/jeugd_op_dreef/

Er is ook een buurtapp om elkaar te waarschuwen bij onraad:  (whatsappgroep). U kunt zich hiervoor aanmelden als u wilt deelnemen.

Privacyverklaring

 

*Ledenadministratie, notulen, mails, brieven, enz. worden niet allen openbaar gemaakt, omdat::

 

*Bewoners moeten er op kunnen vertrouwen dat hetgeen zij met het bestuur delen niet op straat komt te liggen.

 

*Het openbaar maken van notulen en mails kan de vrije gedachte in de discussie belemmeren.

 

*Als er mededelingen van openbaar belang en voor de wijk zijn, deze naar buiten gebracht kunnen worden in de nieuwsbrief, op de website e.d..

 

* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In het kader daarvan kan het bestuur uitdrukkelijk verklaren, dat ook persoonsgegevens die in het bestand van de Wijkvereniging staan,zo beperkt mogelijk zijn en niet met derden gedeeld worden, anders dan voor het strikt functioneren van de administratie noodzakelijk is.

Er is geen binding met bestanden van activiteitengroepen of werkgroepen, e.d. U kunt zich daar apart voor aan - of afmelden.