Bestuursverkiezing 2020

I.v.m. Corona is er in 2020  (nog) geen reguliere jaarvergadering gehouden. Daarom zijn er dit jaar papieren en digitale verkiezingen geweest voor het bestuur van de wijkvereniging. Alle leden zijn hier per brief voor opgeroepen. 

Er waren nieuwe kandidaten en herverkiezing voor verlenging van de termijn van zittende bestuursleden..

Deze verkiezing liep tot 1 juni 2020. 
Er zijn 89 stemmen uitgebracht. Zowel op papier als digitaal.
Als je per stembiljet gemiddeld 1,5 persoon rekent, kom je op 133. (Ter vergelijking dit zijn meer stemmen dan we krijgen in het zaaltje, waar we normaal de jaarvergadering hebben. In het zaaltje is de Bestuursverkiezing bij publieke handopsteking, dus niet anoniem.)

De uitslag:
Voor alle kandidaten 85 stemmen
Blanco 1 biljet.
Tevens zijn er 1 individuele voorkeurstem en 2 individuele tegenstemmen uitgebracht. 

Daarnaast waren er nog leuke complimenten, aanmoedigingen en opstekers voor het bestuur.

Het voorgestelde bestuur is daarmee volledig benoemd. 
Onderling hebben de bestuursleden de functies verdeeld. 
Dit bestuur is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en ook bij bank en gemeente. 

Voor de overdracht van het financieel gedeelte vindt er controle door de kascommissie plaats met de aftredende en aantredende penningmeester.

De bestuurssamenstelling vindt u via deze link.


Voor openen verslag jaarvergadering/ ALV  klik hieronder:

 

Notulen (pdf) jaarvergadering 2019 Wijkvereniging Woonparc Sandur
PDF – 72,3 KB 589 downloads
Notulen Jaarverg WPS 2018
PDF – 64,6 KB 592 downloads
ALV 08 03 2017
PDF – 1,8 MB 622 downloads