Whatsapp buurtpreventie

Eind 2016 werd een Whatsapp groep Buurtpreventie opgestart. Deze Wattsappgroep hanteert de landelijke regels en voorwaarden van WABP.nl . Op hun site zijn deze na te lezen. Alle deelnemers kregen deze regels toegestuurd en er is duidelijk afgesproken dat wie zich niet aan de regels kan/wil houden door de beheerder uit de groep verwijderd zal worden.

De Buurtpreventie-Whatsappgroep is écht uitsluitend bedoeld voor het melden van Verdachte of Onveilige situaties in het Parc. Reacties op een melding NIET op de app, maar in een privé-bericht of op Nextdoor, de andere buurt-app. Suggesties of meningen mogen uitsluitend in privé-bericht naar mij of de betrokkene worden gestuurd, anders wordt het een janboel op de app en haken mensen af.

De kracht van de Whatsappgroep ligt vooral in de preventieve werking die er vanuit gaat. Om dit te benadrukken hebben we  bij alle toegangswegen naar het park bordjes kunnen plaatsen die duidelijk maken dat er Buurtpreventie is in onze wijk.

Uiteraard gaat dit in samenspraak met Gemeente en Politie.

Inmiddels zijn > 170 bewoners lid van de Whatsappgroep. Er kunnen er nog een aantal bij; aanmelden kan op 06-28339958 met naam en adres. Liefst via Whatsapp.

 

 

Vrijwilligers in actie om de borden te plaatsen: Rinse Rinsma en Erik Bobbink