Agenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


LICHTJESTOCHT 16 December 16:00 uur

 

In 2022 hadden we een geslaagde lichtjestocht voor jong en oud met medewerking van Laus Deo en met behulp van een leuke subsidie. Omdat het erg gezellig was willen we dit jaar ook weer iets dergelijks organiseren. Maar…. Laus Deo heeft het in 2023 druk met hun jubileum-festiviteiten en het subsidiepotje is ook (bijna) leeg.

Wij kunnen het ook zelf, denken we, samen met wat muzikale mede-wijkbewoners.

Op zaterdag 16 december ontmoeten we elkaar, met onze eigen lantaarntjes, om 16:00 bij de fairybell op de hoek van de Saffierdreef en Toermalijndreef. Onder leiding van het gelegenheids-muziekgroepje zingen we samen een aantal bekende kerstliederen en daarna verzorgt de wijkvereniging een warm drankje met wat lekkers.

 
Voor de conceptnotulen van de algemene ledenvergadering verwijzen we naar de pagina ALV-jaarvergadering


Kunstroute “Art Sandur”

Parc Sandur Emmen

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Van 11.00 - 17.00 uur kunt u genieten van de creativiteit van 20 kunstenaars, die hun werken tentoonstellen op 15 verschillende locaties. Er zijn verschillende kunstvormen te bewonderen. Van schilderijen en beelden tot keramiek, er is voor ieder wat wils. Ook voor de kinderen wordt er op een aantal plaatsen een leuke kinderactiviteit georganiseerd. Een rondrijdende troubadour zorgt voor een muzikale noot.

Flyer Art Sandur 2023
PDF – 825,9 KB 215 downloads

Beste medebewoners van WoonParc Sandur,

17 april heeft de jaarvergadering plaatsgevonden, waarin de nieuwe statuten zijn vastgesteld

Deze statuten en de oprichtingsacte vind u hier:

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor onze prachtige wijk.


Mede door het zeer plotselinge overlijden van ons geliefd medebestuurslid Ben Krikken, vorig jaar, en het in 2024 eindigende voorzitterschap van Fred Ottens zijn we op zoek naar versterking binnen ons bestuur.

Wilt U meer informatie omtrent de werkzaamheden van het bestuur, schroom niet om contact op te nemen met het secretariaat.

Heeft U interesse, dan kunt u zich per mail aanmelden bij het secretariaat secretariaatwps@gmail.com, voorzien van een motivatie. Lukt dit niet dan mag u uw interesse ook per brief kenbaar maken. Inleveren op Saffierdreef 23, 

 

 


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hierWilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken
Gezocht: horecaondernemer Grote Rietplas!


Beide wijkverenigingen zijn vanaf de opstartfase bij het traject betrokken. Van der Weide: “Samen hebben we besproken welke voorwaarden en wensen belangrijk zijn voor zo’n horecavoorziening. Dat gaat bijvoorbeeld om kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Ook willen we dat zo’n voorziening niet alleen van toegevoegde waarde is voor bezoekers maar ook een plus oplevert voor de omgeving. Op dit soort criteria gaan we de plannen beoordelen.”

Voor de laatste informatie en inschrijfvoorwaarden, zie deze link. Klik.

Bericht van de gemeente Emmen, foto Bianca Verhoef:


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op TerugblikkenOpen Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links