Agenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Kies en stem via   www.safetysafe.nl/emmen

De paal wordt ca 10 juni 2022 geplaatst en in werking gesteld.



6 juni 2022, Tweede Pinksterdag

Art Sandur Kunstroute

Kunst route in Parc Sandur

Op maandag 6 juni (2e Pinksterdag) wordt er in Parc Sandur weer de kunstroute “Art Sandur gehouden. We zijn verheugd dat we na 2 jaar “corona-perikelen” deze route weer kunnen organiseren.

Van 11.00 uur tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom bij de kunstenaars in de wijk die hun werk tentoonstellen. Zij zullen u er graag iets over vertellen en eventueel iets demonstreren. Leuk om inspiratie op te doen of om iets leuks aan te schaffen.

Er zijn 12 verschillende locaties in Parc Sandur waar men een kijkje kan nemen en op een informele manier kennis kan maken met verschillende kunstvormen zoals: schilderijen, sieraden, keramiek, foto’s, beelden, kunstobjecten, en glaskunst.

Alle deelnemers zijn te herkennen met een bordje met het logo van “Art Sandur” erop.

We wensen u een boeiende tocht naar mensen bij wie kunst en creativiteit een deel van hun leven uitmaakt.

Meer informatie kunt u verkrijgen via artsandur@gmail.com


8 juni 2022

Buitenspeeldag

info volgt



Helaas, de Lichtjestocht 11 december 2021 gaat i.v.m. Corona niet door.

(Foto Annemieke van As)


Gezocht: horecaondernemer Grote Rietplas!


Beide wijkverenigingen zijn vanaf de opstartfase bij het traject betrokken. Van der Weide: “Samen hebben we besproken welke voorwaarden en wensen belangrijk zijn voor zo’n horecavoorziening. Dat gaat bijvoorbeeld om kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Ook willen we dat zo’n voorziening niet alleen van toegevoegde waarde is voor bezoekers maar ook een plus oplevert voor de omgeving. Op dit soort criteria gaan we de plannen beoordelen.”

Planning
Naar verwachting kan de gemeente Emmen rond begin februari 2022 de winnende ondernemer bekend maken. Deze ondernemer kan het plan vervolgens verder uitwerken.
Meer informatie is te vinden in het paspoort op deze  website en op

https://gemeente.emmen.nl/nieuws/ondernemer-gezocht-horeca-grote-rietplas 


Bericht van de gemeente Emmen, foto Bianca Verhoef:

Toiletten, speeltoestel en andere werkzaamheden bij de Rietplas

Om van de Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken (en het zo te houden), werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Onder andere aan de kwaliteit van het water, het waterpeil, een hondenstrand, toiletten en horeca.

De komende periode wordt het volgende aangepakt:

- Toiletten plaatsen bij het Rietstrand en het Watersportstrand

- Camera’s plaatsen voor toezicht op de toiletten

- Nieuw speeltoestel bij het Rietstrand

- Aanpak locatie Hondenstrand

 

Toiletten en camera’s

Er is geen toilet bij of in de buurt van de Grote Rietplas. In hoge nood doen bezoekers hun behoefte in de bosjes of in het water. Dat is niet fris, niet prettig en ook niet goed voor de kwaliteit van het water. De komende maanden plaatst de gemeente toiletten bij het Rietstrand en bij het Watersportstrand. Deze blijven staan tot half september (afhankelijk van het weer). Bij het toiletgebouw komt cameratoezicht om vernielingen tegen te gaan.

 

Nieuw speeltoestel

Het speeltoestel bij het Rietstrand is ruim 15 jaar oud en is al meerdere keren vernield. In de zomer van 2020 is het zo beschadigd dat herstellen geen optie meer is. Omdat het wel een plek is waar kinderen graag spelen, wordt een nieuw speeltoestel geplaatst. In april 2021 is het kapotte toestel weggehaald.

 

Hondenstrand

Voor honden en hun eigenaren wordt een hondenstrand aangelegd aan de westzijde van de Rietplas, in de buurt van het Watersportstrand. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet.

De gemeente legt een zandstrandje aan, maakt een natuurlijke zitplek en een plaatst een prullenbak. Op deze manier kunnen honden en hun eigenaren ook genieten van de Rietplas.

Van 1 mei tot 1 oktober is het zwemseizoen. In die periode is het verboden voor honden (en ook voor paarden) op de aangewezen zwemstranden: Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

I.v.m. Coronavirus zullen veel van de genoemde activiteiten tot nader order niet doorgaan.




Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.



Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)




Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links