aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

I.v.m. Coronavirus zullen veel van de genoemde activiteiten tot nader order niet doorgaan.


Bericht van de gemeente Emmen (21 05 2020):

Rietplas: een fijne plek voor ons allemaal

 

Gemeente Emmen, provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen, Werkgroep Waterpeil (betrokken omwonenden) en de wijkverenigingen WoonParc Sandur en Rietlanden werken samen om een aantal problemen rondom de Grote Rietplas te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren. Om van de Grote Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken. Hierbij heeft het waterpeil en de waterkwaliteit hoge prioriteit.

Waterkwaliteit Grote Rietplas

De waterkwaliteit bij bijna alle officiële zwemlocaties van de Rietplas wordt door het waterschap Vechtstromen beoordeeld als ‘uitstekend’, behalve het Rietstrand. Dit strand (bij het speeltoestel bij de Grote Rietplas) is beoordeeld als ’slecht’. Ook werd er halverwege mei blauwalg geconstateerd door het waterschap en de provincie. De slechte kwaliteit van het zwemwater bij het Rietstrand wordt veroorzaakt door bacterién. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze bacteriën afkomstig zijn van mensen, honden en vogels. Zo heeft de gemeente vorig jaar al een aantal acties ondernomen om de invloed van ganzen op het zwemwater te verminderen. Maar ook werken we aan de mogelijkheden voor toiletten en het vinden van een goede plek waar honden kunnen zwemmen.

Waterpeil Grote Rietplas

De afgelopen twee jaar is het waterpeil in de Grote Rietplas flink gedaald, zoals het nu lijkt door de warme droge zomers van de afgelopen jaren. De landelijke droogte en lage waterstanden waren en zijn ook veel in het nieuws. Het bureau Witteveen en Bos doet in opdracht van de gemeente Emmen onderzoek naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor het waterpeil en daarmee ook de waterkwaliteit. De gemeente werkt hierin samen met de provincie en het waterschap. Bij de mogelijke oplossingen wordt ook aangegeven wat de gevolgen zijn wat waterpeil en waterkwaliteit en wat het gaat kosten. Daarna moeten keuzes worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inlaten van water vanuit het Oranjekanaal of de Hoogeveensche Vaart of diep grondwater oppompen. Daarna kunnen we de eventuele oplossingen gaan uitvoeren, afhankelijk van het soort oplossing kan dit langer of korter duren. Wel is al duidelijk dat het verhogen van het waterpeil niet gemakkelijk is. Iedere mogelijke oplossing brengt voordelen, maar ook nadelen mee. Bijvoorbeeld het inlaten van water zorgt ook voor extra bacteriën, waardoor de kwaliteit slechter wordt. We moeten weloverwogen besluiten kunnen nemen om geen schade aan te brengen aan de Rietplas. Daarom kunnen we het peil niet op korte termijn verhogen.

Blauwalg

Al vroeg in het zwemseizoen is blauwalg geconstateerd. We willen graag weten hoe het kan dat dit nu al gebeurt. Door het waterschap worden watermonsters genomen. Dit nemen we mee in het onderzoek van Witteveen en Bos. Daarnaast kijken we samen met waterschap en provincie naar de acties die genomen moeten worden om de blauwalg terug te dringen.

Samen voor de Rietplas

Om te voorkomen dat de kwaliteit en het peil lager worden, moeten we met elkaar ook iets doen. Gebruik het water uit de Rietplas niet voor privé- of bedrijfsdoeleinden, zoals voor het sproeien van de tuin sproeien of het schoonmaken van een giertank. Het lijkt misschien niet veel water, maar in zijn totaliteit maakt dit wel een verschil. Heeft u signalen of vragen hierover? Laat het ons weten.

 

De komende periode leest u hier meer informatie over het werk aan de Grote Rietplas. Heeft u nog vragen of tips over een van deze onderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met Jolanda Lubberts-Admiraal van de gemeente Emmen via telefoonnummer: 14 0591 of gemeente@emmen.nl.

 


DE JAARVERGADERING / LEDENVERGADERING wordt later opnieuw ingepland

Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.


Herhalingscursus Reanimatie en AED bediening en eventueel beginnerscursus.
Op ??? wordt er - bij voldoende deelnemers - een herhalingscursus gegeven in de Bistro van het Parc Centrum, wederom door Albert de Boer van ABCLiveSupport. Opgeven kan via de mail bij murkhoekstra@home.nl
Ook als u een beginnerscursus wilt volgen kunt u zich opgegeven.
Deze zal dan -bij voldoende deelnemers- op een nader te bepalen datum worden gepland. Voor leden van de Wijkvereniging zijn er geen kosten aan verbonden.


Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)


Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben wij besloten om de “Art Sandur route” dit jaar niet door te laten gaan.

Met hartelijke groeten,

De werkgroep “Art Sandur”

 Buitenspeeldag 2020 woensdag 10 juni VERVALT.

Gepland voor 2021 op voorlopige datum woensdag 9 juni 2021.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.De Gemeentegids voor 2019-2020 Ligt voor u klaar

Gratis bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links