aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken

Daar staat ook de uitslag van de tekenwedstrijd voor de jeugd


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

 


Naar aanleiding van verzoeken uit de wijk zijn er bij drie speelplaatsen hondenpoepbakken met voorraadhouder voor zakjes geplaatst. De speelplaatsen en de omgeving kunnen zo nog beter poepvrij blijven.

De aanschaf is gedaan door de Wijkvereniging. Buurtsupport heeft ze neergezet. - Zij mogen een aantal uren per jaar voor de Wijkvereniging besteden-


bestrijding processierups nestkastjes

 

 Leuk om te doen.  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.


De Koninklijke Nederlandse RoeiBond heeft de ambitie om sterk te groeien de komende jaren, van zo’n 35.000 leden nu naar 55.000 in 2030. Een stevige ambitie waarbij Emmen een belangrijke rol in de realisatie van ambitieuze plan kan spelen.

In het ‘witte vlekken’ onderzoek dat door de KNRB is uitgevoerd, is Emmen als belangrijkste kandidaat aangemerkt om een roeivereniging op te richten. Een mooie, eervolle positie waar Emmen zeker iets mee kan. En dit gaat gebeuren aan de Grote Rietplas. De roeivereniging wordt opgericht.

Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)


Op 7 april staat de Jaarvergadering gepland

Programma volgt later.


De Art Sandur groep wil voor het jaar 2020, bij voldoende deelname, weer een “open atelierroute“ organiseren.

Er zijn in de wijk veel mensen, die thuis actief zijn met verschillende kunstuitingen zoals schilderen, sieraden maken, keramiek, fotograferen, bloemschikken, glaskunst e.d. Het is bedoeld voor amateurs en professionals, allerlei kunstdisciplines kunnen hieraan meedoen.

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat ook kunst in tuinen heel mooi kan zijn. Hebt u nou geen kunst, maar wel een mooie tuin die u graag zou willen laten zien, dan zoeken wij een kunstenaar die in uw tuin kan exposeren. Of kent u zelf een kunstenaar die bij u in de tuin wil exposeren, dan kunt u zich opgeven voor deze route.

Iedereen kan zelf voor eigen inrichting zorgen en het zou leuk zijn als er ook iets gedemonstreerd wordt. Er zijn verder geen kosten aan verbonden om deel te nemen aan deze kunstroute.

Voor kunstenaars is dit een mooie gelegenheid om hun werk te laten zien. En voor kunstliefhebbers om inspiratie op te doen en misschien iets leuks te kunnen kopen.

We hopen dan weer een leuke route door de wijk te kunnen samenstellen

De geplande datum is tweede pinksterdag maandag 1 juni 2020

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich opgeven via het inschrijfformulier en dit sturen naar: artsandur@gmail.com. Wilt u hierbij een korte beschrijving geven van de kunstvorm.

Tevens met vermelding van naam, adres, emailadres en eventueel website.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden door te klikken.

 


Buitenspeeldag 2020 op woensdag 10 juni (gewijzigde datum)De hier eerder vermelde cursus Politiek Actief is vol geboekt. Er is wel een wachtlijst voor een mogelijk vervolg. Aanmelden via de gemeentelijke site.
Vacatures: I.v.m. verhuizingen, gezondheid en aanstaand aftreden van diverse bestuursleden zoeken wij op korte termijn nieuwe bestuursleden. 

Het huidige bestuur heeft veel op poten gezet, er zijn goede contacten met overheden, leuke werk- en activiteitengroepen in de wijk.

Er zal altijd iets te wensen blijven en naar mate de tijd verstrijkt zullen ook inzichten veranderen. Daarom is er nu de mogelijkheid voor anderen om de goede dingen te behouden en nieuwe zaken op te starten.

U komt als nieuw bestuurslid in een goed lopende organisatie en krijgt ondersteuning.

De huidige bestuursleden die niet gaan verhuizen willen de nieuwe bestuursleden inwerken en wegwijs maken, zodat er een soepele inwerkperiode mogelijk is.

Meer weten?  Graag uw e-mail naar secretariaatwps@gmail.com 

 


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.


Al gezien? Speelplekken, gecontroleerd, hersteld en fris geschilderd:


Zoutvaatjes

Sinds enige tijd staan er vaten met strooizout bij de bruggetjes aan de Sodalietdreef, Rhodonietdreef en Chalcedondreef.
 
Deze zijn door Buurtsupport geplaatst in samenspraak met de Wijkvereniging. Bij vorstig weer strooit Buurtsupport deze bruggen zodat deze goed begaanbaar blijven. Bewoners mogen dit ook doen.
 
Heeft u zelf zout nodig, dan kunt dit zelf afhalen bij de gemeente.

Op dinsdag 26 maart 2019 was de door de gemeente georganiseerde werkbijeenkomst Omgevingsvisie in Parc Sandur.

De ingebrachte reacties zijn verwerkt, Klik hier.

 


uitslag enquête hello festival

klik op onderstaand. u kunt schuiven, vergroten, paginavullend maken.


De Gemeentegids voor 2019-2020 Ligt voor u klaar

Vanaf 20 januari gratis bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links