aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Helaas, de Lichtjestocht 11 december 2021 gaat i.v.m. Corona niet door.

 

Sfeervolle, muzikale lichtjesroute door Parc Sandur

11 December is de dag….
Het is fijn om licht te verspreiden in de donkere dagen voor kerst, daarom organiseert de wijkvereniging voor de wijkbewoners een verbindende lichtjestocht door woonpark Sandur, langs de fairybells die in december de wijk zo leuk verlichten.
We hebben de showband van Laus Deo gevraagd om ons muzikaal te ondersteunen en zullen bij elke boom een korte stop maken om samen wat bekende kerstliederen te zingen, van ‘I’m dreaming of a white Christmas’ tot ‘Silent Night’.
Iedereen neemt zelf een (zelfgemaakte) lantaarn of lampion mee.
De wandeling start 11 December om 16:00 bij de Vuurvogel aan de Sandurdreef en wordt afgesloten bij de haven van het parkcentrum, waar een warm drankje en winterse lekkernij wordt aangeboden.
Een corona toegangsbewijs is hierbij vanzelfsprekend noodzakelijk. Verder is deelname aan de activiteit gratis.

(Foto's Annemieke van As)


ART SANDUR kunstroute

Er zijn in de wijk veel mensen, die thuis actief zijn met verschillende kunstuitingen zoals schilderen, sieraden maken, keramiek, fotograferen, bloemschikken, glaskunst enz.

Het is bedoeld voor amateurs en professionals, allerlei kunstdisciplines kunnen hieraan meedoen. Iedereen kan zelf voor eigen inrichting zorgen en het zou leuk zijn als er ook iets gedemonstreerd wordt.

Er zijn verder geen kosten aan verbonden om deel te nemen aan deze kunstroute.

Voor kunstenaars is dit een mooie gelegenheid om hun werk te laten zien. En voor kunstliefhebbers om inspiratie op te doen en misschien iets leuks te kunnen kopen.

De geplande datum is tweede pinksterdag maandag 6 juni 2022 van 10.00-17.00 uur. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich voor 1 maart 2022 opgeven via het inschrijfformulier (op deze website) of een mailtje sturen. Voor meer info klik hier.


Gezocht: horecaondernemer Grote Rietplas!


Beide wijkverenigingen zijn vanaf de opstartfase bij het traject betrokken. Van der Weide: “Samen hebben we besproken welke voorwaarden en wensen belangrijk zijn voor zo’n horecavoorziening. Dat gaat bijvoorbeeld om kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Ook willen we dat zo’n voorziening niet alleen van toegevoegde waarde is voor bezoekers maar ook een plus oplevert voor de omgeving. Op dit soort criteria gaan we de plannen beoordelen.”

Planning
Naar verwachting kan de gemeente Emmen rond begin februari 2022 de winnende ondernemer bekend maken. Deze ondernemer kan het plan vervolgens verder uitwerken.
Meer informatie is te vinden in het paspoort op deze  website en op

https://gemeente.emmen.nl/nieuws/ondernemer-gezocht-horeca-grote-rietplas 


Bericht van de gemeente Emmen, foto Bianca Verhoef:

Toiletten, speeltoestel en andere werkzaamheden bij de Rietplas

Om van de Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken (en het zo te houden), werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Onder andere aan de kwaliteit van het water, het waterpeil, een hondenstrand, toiletten en horeca.

De komende periode wordt het volgende aangepakt:

- Toiletten plaatsen bij het Rietstrand en het Watersportstrand

- Camera’s plaatsen voor toezicht op de toiletten

- Nieuw speeltoestel bij het Rietstrand

- Aanpak locatie Hondenstrand

 

Toiletten en camera’s

Er is geen toilet bij of in de buurt van de Grote Rietplas. In hoge nood doen bezoekers hun behoefte in de bosjes of in het water. Dat is niet fris, niet prettig en ook niet goed voor de kwaliteit van het water. De komende maanden plaatst de gemeente toiletten bij het Rietstrand en bij het Watersportstrand. Deze blijven staan tot half september (afhankelijk van het weer). Bij het toiletgebouw komt cameratoezicht om vernielingen tegen te gaan.

 

Nieuw speeltoestel

Het speeltoestel bij het Rietstrand is ruim 15 jaar oud en is al meerdere keren vernield. In de zomer van 2020 is het zo beschadigd dat herstellen geen optie meer is. Omdat het wel een plek is waar kinderen graag spelen, wordt een nieuw speeltoestel geplaatst. In april 2021 is het kapotte toestel weggehaald.

 

Hondenstrand

Voor honden en hun eigenaren wordt een hondenstrand aangelegd aan de westzijde van de Rietplas, in de buurt van het Watersportstrand. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet.

De gemeente legt een zandstrandje aan, maakt een natuurlijke zitplek en een plaatst een prullenbak. Op deze manier kunnen honden en hun eigenaren ook genieten van de Rietplas.

Van 1 mei tot 1 oktober is het zwemseizoen. In die periode is het verboden voor honden (en ook voor paarden) op de aangewezen zwemstranden: Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand.

Omleiding en fasering werkzaamheden Verlengde Herendijk.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

I.v.m. Coronavirus zullen veel van de genoemde activiteiten tot nader order niet doorgaan.
De uitslag van de verkiezing voor het bestuur 2020: klik hier

DE LEDENVERGADERING wordt later opnieuw ingepland.

Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.


Herhalingscursus Reanimatie en AED bediening en eventueel beginnerscursus.
Op ??? wordt er - bij voldoende deelnemers - een herhalingscursus gegeven in de Bistro van het Parc Centrum, wederom door Albert de Boer van ABCLiveSupport. Opgeven kan via de mail bij murkhoekstra@home.nl
Ook als u een beginnerscursus wilt volgen kunt u zich opgegeven.
Deze zal dan -bij voldoende deelnemers- op een nader te bepalen datum worden gepland. Voor leden van de Wijkvereniging zijn er geen kosten aan verbonden.


Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)


Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben wij besloten om de “Art Sandur route” dit jaar niet door te laten gaan.

Met hartelijke groeten,

De werkgroep “Art Sandur”

 Buitenspeeldag 2020 woensdag 10 juni VERVALT.

Gepland voor 2021 op voorlopige datum woensdag 9 juni 2021.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.De Gemeentegids voor 2019-2020 Ligt voor u klaar

Gratis bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links