aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier


DOORVAART BRUG KORAALDREEF. Bericht van de gemeente

Wij (=gemeente) hebben onlangs een melding gekregen van een bewoner aan de Koraaldreef, dat meneer niet meer met zijn boot onder de brug over de Koraaldreef door kon, omdat de diepgang niet meer voldoende zou zijn.

Na metingen is dat ook inderdaad het geval, (65 cm) en zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om het weer op diepte te krijgen.

A.s. donderdag 27 juni gaat dat gebeuren door middel van een rupskraan.

Deze rijdt voorzichtig naar het midden, en gaat het onder de brug weer terug brengen naar ongeveer 1 meter. Omdat het peil nu extreem laag is, gaan we uit van het gemiddelde, dus niet 1 meter onder het huidige peil natuurlijk.

Het is de bedoeling dat het slib op de kant gestort wordt, en als het uitgeteerd is, wordt het verdeeld ter plekke, en weer opnieuw ingezaaid.

Mocht er een deze dagen meldingen komen over blauwalg, dan wordt het uiteraard opgeschoven naar een ander tijdstip.


Nieuwe toiletten bij de Rietplas.

De besturen van de Wijkvereniging Rietlanden en van WoonParc Sandur waren blij met het behaalde resultaat, dat er toiletten bij de Rietplas komen. We dachten er een feestelijke opening van te kunnen maken. Maar treurig genoeg hebben anderen gemeend, dat de opening anders moest.


 bijplaatsen van hondenpoepbakken ? Zie onderstaande tekening.

De kosten voor het aanschaffen en plaatsen bedragen ca € 450 per bak.

Het onderhoud, legen en nieuwe zakjes op dit moment ca € 130 per jaar.

Exclusief herstel van eventuele schades.

U kunt stemmen door hier te klikken.


Fotoclub bijeenkomst

Voor de volgende bijeenkomst op 16 juli a.s. om 20;00 uur is het onderwerp : Reflectie / Weerkaatsing. Enkele voorbeelden hebben we daar al van kunnen zien op de laatste bijeenkomst. Ik hoop dat deze personen ook de moeite willen nemen om weer nieuwe foto's te maken en ons te verassen. 
 
Roelie gaat een lijst maken, van leuke plekjes / uitstapjes die we met de fotoclub, zouden kunnen gaan bezoeken of doen. Wanneer iemand wat leuks weet, mag die dit natuurlijk even op de mail zetten richting Roelie zodat zij een mooie lange lijst kan maken waaruit we kunnen gaan kiezen.
 

Op dinsdag 26 maart 2019 was de door de gemeente georganiseerde werkbijeenkomst Omgevingsvisie in Parc Sandur.

De ingebrachte reacties zijn verwerkt, Klik hier.

 


Er komen weer schapen, maar nu in een groter gebied en steviger hek.

Zie tekening.


 

Persbericht van de gemeente Emmen. 23 maart 2019, inzake Verbeteren zwemwaterkwaliteit Rietplas, Oorzaak kwaliteit zwemwater,  Snoeiwerkzaamheden, Hondenstrand, Toiletvoorzieningen,  Negatief zwemadvies, Zie:

Tekst en tekeningen van de "kaalslag" van de eilandjes en het campingterrein bij de rubriek Om de Rietplas + Visie


 

zaterdag 28 september 2019 Burendag

Heeft u ideeën en wilt u meedoen?

 


Inschrijven voor de SandurRun via  https://www.sportparksandur.nl/sandurrun2019  


Buitenspeeldag 2020 op woensdag 3 juni


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs overzicht,  zie pagina

Aparte agenda.


Al gezien? Speelplekken, gecontroleerd, hersteld en fris geschilderd:


Zoutvaatjes

Sinds enige tijd staan er vaten met strooizout bij de bruggetjes aan de Sodalietdreef, Rhodonietdreef en Chalcedondreef.
 
Deze zijn door Buurtsupport geplaatst in samenspraak met de Wijkvereniging. Bij vorstig weer strooit Buurtsupport deze bruggen zodat deze goed begaanbaar blijven. Bewoners mogen dit ook doen.
 
Heeft u zelf zout nodig, dan kunt dit zelf afhalen bij de gemeente.

De Gemeentegids voor 2018-2019 Ligt voor u klaar

bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.

eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links