aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

I.v.m. Coronavirus zullen veel van de genoemde activiteiten tot nader order niet doorgaan.


 

15 januari 2021 was de sluiting van de wenswedstrijd  van wijkvereniging WoonParc Sandur "mijn wens voor 2021".

De deskundige jury heeft de inzendingen beoordeeld en de gelukkige winnaars hebben hun prijs ontvangen.

Het zijn geworden Libelle M en Levi, Rosalynn en Casper S. Op de foto staat Rosalynn, zij neemt de prijs ook voor haar broertjes in ontvangst.

Leuk dat jullie meegedaan hebben, hou de website, ND en FB van Woonparc Sandur in de gaten, wie weet volgt er nog een leuke wedstrijd!

 

 

Nieuwsbericht van de gemeente Emmen, nummer 2.d.d. 26 juni 2020

Nieuws over de Rietplas

Om van de Grote Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken, werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Wilt u weten wat er allemaal gebeurt? Houd dan deze pagina in de gaten voor meer informatie. De gemeente Emmen stuurt regelmatig een update.

Blauwalgen

We zijn blij te kunnen melden dat in de gehele Rietplas weer gezwommen kan worden.

Er is dit jaar vroeg in het seizoen blauwalgen geconstateerd. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Het waterschap Vechtstromen doet onderzoek naar de waterkwaliteit. De provincie Drenthe houdt toezicht op de kwaliteit. Dat betekent dat het waterschap proeven neemt uit het water van de Rietplas. Dit wordt onderzocht. De uitkomsten geeft het waterschap door aan de provincie. Als de hoeveelheid blauwalgen in het water te hoog is, dan geeft de provincie een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Dit plaatst de provincie ook op de informatieborden bij de verschillende stranden.

Blauwalgen komen het hele jaar voor. Of blauwalgen tot bloei komen en problemen veroorzaken hangt van een aantal omstandigheden af. Zo speelt onder andere de watertemperatuur, de helderheid van het water en de hoeveelheid beschikbaar ‘voedsel’ een rol. Het is een langere tijd warm en droog geweest en we hebben een zachte winter gehad.

Hou www.zwemwater.nl in de gaten voor de waarschuwingen en adviezen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Rietplas is niet geweldig. Het waterschap Vechtstromen deed afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar de herkomst van bacteriën E.coli en Enterococcen. Uit vijf onderzoeken kwam naar voren dat de mens de grootste vervuiler was. Daarnaast is er tweemaal ‘hond’ geconstateerd en tweemaal ‘vogel’. Ook dit jaar wordt weer onderzoek gedaan naar de herkomst van mogelijke bacteriën in het water.

Toiletten

Deze week zijn (tijdelijke) toiletten geplaatst op het Watersportstrand en het Rietstrand bij de Grote Rietplas, zodat je daar terecht kunt voor een sanitaire stop. Door de coronarichtlijnen was het niet mogelijk om eerder openbare toiletten beschikbaar te stellen.

Honden in de Rietplas

Er lopen regelmatig honden met hun eigenaren bij de Rietplas. Een fijn ommetje langs een prachtige omgeving. Ook voor het zwemmen van de honden willen we een plek maken bij de Rietplas. Dit kan niet op een van de officiële zwemwaterlocaties (Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand). Hier mogen geen honden (en ook geen paarden) komen tussen 1 mei en 1 oktober. De gemeente is in overleg met de werkgroep Hond en Grote Rietplas om een hondenstrand te maken bij de Rietplas aan de westzijde van de plas in de buurt van het Watersportstrand. De provincie en het waterschap zijn hier ook bij betrokken. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet. Hoe het hondenstrand er precies uit gaat zien is nog onderwerp van overleg. Zo is ook voor honden en hun eigenaren plek bij de Rietplas en werken we ook aan de waterkwaliteit van het zwemwater.

Ganzen

Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over de ganzen van de Rietplas, ook ligt er regelmatig ganzenpoep op de stranden. De groep ganzen is de laatste jaren gegroeid en het aantal klachten hierover zijn gestegen. Ook lijdt de waterkwaliteit onder de hoeveelheid ganzen. Daarom worden de komende week boerenganzen gevangen door Hofganzen Ganzenbescherming| Nederland. De ganzen worden vanuit daar ondergebracht bij stichting Akka’s Ganzenparadijs. Vanuit het Ganzenparadijs wacht de dieren een adoptietraject.

De nijlganzen zorgen ook wel eens voor overlast. Deze ganzen verblijven voor een kortere periode bij de Rietplas en trekken vervolgens weer door. De boerenganzen verblijven wel voor langere periode in de Rietplas en zullen door hun territorium te verdedigen ook andere ganzen weer wegjagen.

Plan herinrichting westzijde Grote Rietplas

De wijkverenigingen van WoonParc Sandur en Rietlanden hebben samen met andere verenigingen een plan gemaakt voor de herinrichting van de westzijde van de Rietplas. De gemeente Emmen, het Waterschap en de Provincie hebben het plan ontvangen en onderzoeken of en wat hiervan uit te voeren is. Daarvoor wordt, samen met de wijkverenigingen, verenigingen en omwonenden een uitvoeringsagenda gemaakt. Delen van het plan zijn al in uitvoering, zoals de containers van Watersport Drenthe en de plannen rondom het hondenstrand.

Plaatsing containers Watersport Drenthe

In de buurt bij het Watersportstrand zijn zeecontainers van Watersport Drenthe geplaatst. Hiervoor is een vergunning verleend. In de containers bewaart Watersport Drenthe attributen voor het uitoefenen van watersporten op de Rietplas. Watersport Drenthe biedt kanoën en zeilen aan voor kinderen.

Geen water uit de Rietplas halen

Niet alleen in de Rietplas, maar ook in andere vijvers is het belangrijk dat het waterniveau op peil blijft. Daarom is er nu een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Dit verbod is door waterschap Vechtstromen op 29 mei genomen. Ziet u dat mensen of bedrijven water uit de Rietplas halen voor eigen gebruik of voor gebruik voor het bedrijf? Dan kunt u dit melden via 088 220 33 33 of via www.vechtstromen.nl.

 

Heeft u nog vragen of tips over een van deze onderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met Jolanda Lubberts-Admiraal van de gemeente Emmen via telefoonnummer: 14 0591 of gemeente@emmen.nl.

 


Horeca bij de Grote Rietplas

Bericht van de gemeente Emmen 22 juni 2020, foto Bianca Verhoef:

In het najaar start de gemeente een zoektocht naar een ondernemer voor een horecavoorziening aan de Grote Rietplas. Naast de boothelling aan de Grote Rietplas (bij het Rietstrand) op het ‘schiereilandje’ is ruimte voor een gebouw van maximaal 500 m2, bestemd voor daghoreca, zoals een paviljoen of een restaurant.

Wethouder René van der Weide: “We horen regelmatig de behoefte aan een plekje om even wat te drinken, te eten of naar het toilet te gaan bij de Grote Rietplas. Horeca draagt bij aan de kwaliteit van deze mooie plek, onder andere door de openbare toiletvoorzieningen en meer sociale controle.”

 

“Meerwaarde voor de bewoners”

De gemeente Emmen trekt hierbij samen op met wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden.

Fred Ottens (voorzitter wijkvereniging Woonparc Sandur): “We hebben besproken aan welke voorwaarden en wensen een horecavoorziening in ieder geval moet voldoen. Wij vinden het belangrijk dat zo’n voorziening niet alleen is voor bezoekers van het gebied, maar ook van meerwaarde is voor bewoners van Parc Sandur en Rietlanden. Denk bijvoorbeeld aan openbare toiletten en extra toezicht”.

Voorzitter van wijkvereniging Rietlanden Henry Ahlers vult aan: “Ook uitstraling, duurzaamheid en beperking van geluidsoverlast zijn belangrijke aandachtspunten”.

 

Planning

Nadat de zoektocht in het najaar is gestart, hebben ondernemers een aantal weken de tijd een plan voor horeca bij de Grote Rietplas in te dienen. Vervolgens bepaalt een jury welk plan het beste aansluit bij de eisen en wensen. In de jury zitten naast vertegenwoordigers van de gemeente Emmen ook de voorzitters van beide wijkverenigingen. De winnende ondernemer kan het plan verder uitwerken. Daarnaast wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Denk mee met de jury

Bent u wijkbewoner en wilt u dat de jury bij de beoordeling van de plannen op iets speciaals let? Meld dit per mail bij het secretariaat van uw wijkvereniging via secretariaatwps@gmail.com .

De voorzitters kunnen dit meenemen bij hun beoordeling van de inschrijvingen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw wijkvereniging via secretariaatwps@gmail.com of met Helga Kruijdenberg van de gemeente Emmen per mail via gemeente@emmen.nl of telefonisch via 14 0591.

 


De uitslag van de verkiezing voor het bestuur 2020: klik hier

DE LEDENVERGADERING wordt later opnieuw ingepland.

Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.


Herhalingscursus Reanimatie en AED bediening en eventueel beginnerscursus.
Op ??? wordt er - bij voldoende deelnemers - een herhalingscursus gegeven in de Bistro van het Parc Centrum, wederom door Albert de Boer van ABCLiveSupport. Opgeven kan via de mail bij murkhoekstra@home.nl
Ook als u een beginnerscursus wilt volgen kunt u zich opgegeven.
Deze zal dan -bij voldoende deelnemers- op een nader te bepalen datum worden gepland. Voor leden van de Wijkvereniging zijn er geen kosten aan verbonden.


Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)


Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben wij besloten om de “Art Sandur route” dit jaar niet door te laten gaan.

Met hartelijke groeten,

De werkgroep “Art Sandur”

 Buitenspeeldag 2020 woensdag 10 juni VERVALT.

Gepland voor 2021 op voorlopige datum woensdag 9 juni 2021.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.De Gemeentegids voor 2019-2020 Ligt voor u klaar

Gratis bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links