aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

 


Vacature: I.v.m. verhuizing van de secretaris zoeken wij op korte termijn iemand die deze functie gaat vervullen.

Meer weten?  Graag uw e-mail naar secretariaatwps@gmail.com 

 


Zoiets, maar dan anders.

Informatie van de gemeente:

Op het kruispunt Nieuw-Amsterdamsestraat – Dikke Wijk -Verlengde Herendijk komt nog dit jaar een rotonde. Het kruispunt wordt steeds drukker en de situatie is onoverzichtelijk. Met de komst van een rotonde kan het verkeer beter invoegen en is het voor fietsers veiliger om over te steken.
Planning
Na de zomervakantie start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het verrichten van grondwerk. Daarna gaan de nutsbedrijven aan het werk met het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van een trafo-station. Eind oktober start de aanleg van de rotonde. Als alles volgens planning verloopt is de rotonde eind van dit jaar klaar.
Erfscheidenweg
De Erfscheidenweg krijgt een directe aansluiting op de rotonde. Hiervoor wordt een weg aangelegd tussen de Erfscheidenweg en de rotonde. De huidige T-splitsing op de Nieuw-Amsterdamsestraat komt dan te vervallen.
Bereikbaarheid
Om overlast te beperken komt er een tijdelijke weg voor het verkeer op de doorgaande route tussen de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Dikke Wijk. Ook voor het verkeer vanuit Parc Sandur richting de A37 blijft de verbinding tijdens de werkzaamheden open. Ook hier komt een tijdelijke rijbaan.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

U kunt ons telefonisch bereiken via 14 0591 en vragen naar de projectleider, de heer Ronald Ernens.
U kunt uw vraag ook per mail aan ons sturen: gemeente@emmen.nl, vermeld in de onderwerpsregel dat uw bericht over het project Rotonde Verlengde Herendijk gaat.


De hier eerder vermelde cursus Politiek Actief is vol geboekt. Er is wel een wachtlijst voor een mogelijk vervolg. Aanmelden via de gemeentelijke site.Fotoclub bijeenkomst

De volgende bijeenkomst zal 20 augustus zijn om 20:00 uur in het Parc centrum.

Onderwerp is deze keer : Kleurrijk (Festival) !

Gedacht kan worden aan:

  1. het Internationaal Dansfestijn in Orvelte (19, 20 en 21 juli)
  2. De Ballonfeesten op Harddraverspark in Joure ( 17 t/m 21 juli)
  3. C’est la Vie in Centrum Emmen (21 juli)
  4. Truckersfestival op TT circuit Assen (27 en 28 juli)
  5. Skutsjesilen in Friesland (27 juli t/m 9 aug)
  6. Vliegerfestival Emmen bij de Grote Rietplas (16 t/m 18 aug)

Voor de leden die op vakantie zijn, of op geen enkel festival aanwezig kunnen zijn, mag natuurlijk ook gewoon een kleurrijke foto ingezonden worden, maar we hopen op veel festivalfoto’s.

De 3 foto’s graag sturen naar:  fotoclubsandur@gmail.com   Dus niet naar Roelie of Rinse zelf.

Belangstelling en nog geen groepslid, kom eens vrijblijvend langsEikenprocessierups, zie bij groen


Er zijn weer schapen, maar straks ook in een groter gebied en steviger hek.

Zie tekening.


Nieuwe toiletten bij de Rietplas.

De besturen van de Wijkvereniging Rietlanden en van WoonParc Sandur zijn blij met het behaalde resultaat:  toiletten bij de Rietplas. En nieuwe aanwijsborden. Als deze proef slaagt, kan er een vervolg in gang gezet worden voor een definitieve oplossing. Zo mogelijk in combinatie met een paviljoen of kiosk.

 

Persbericht van de gemeente Emmen. 23 maart 2019, inzake Verbeteren zwemwaterkwaliteit Rietplas, Oorzaak kwaliteit zwemwater,  Snoeiwerkzaamheden, Hondenstrand, Toiletvoorzieningen,  Negatief zwemadvies, Zie:

Tekst en tekeningen van de "kaalslag" van de eilandjes en het campingterrein bij de rubriek Om de Rietplas + Visie


 

zaterdag 28 september 2019 Burendag

Heeft u ideeën en wilt u meedoen?

 


Inschrijven voor de SandurRun via  https://www.sportparksandur.nl/sandurrun2019  


Buitenspeeldag 2020 op woensdag 3 juni


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.


Al gezien? Speelplekken, gecontroleerd, hersteld en fris geschilderd:


Zoutvaatjes

Sinds enige tijd staan er vaten met strooizout bij de bruggetjes aan de Sodalietdreef, Rhodonietdreef en Chalcedondreef.
 
Deze zijn door Buurtsupport geplaatst in samenspraak met de Wijkvereniging. Bij vorstig weer strooit Buurtsupport deze bruggen zodat deze goed begaanbaar blijven. Bewoners mogen dit ook doen.
 
Heeft u zelf zout nodig, dan kunt dit zelf afhalen bij de gemeente.

Op dinsdag 26 maart 2019 was de door de gemeente georganiseerde werkbijeenkomst Omgevingsvisie in Parc Sandur.

De ingebrachte reacties zijn verwerkt, Klik hier.

 


De Gemeentegids voor 2018-2019 Ligt voor u klaar

bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.

eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links