aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.

 

 

Zondag 18 november 2018. Sinterklaas aankomst, op de foto, spelen en meer.

In en bij het Parc Centrum. 13.00 - 15.00 uur

 

Zet het vast in uw agenda:

Op 14 december hebben we weer de gezellige kerstbijeenkomst in het ParcCentrum. Nadere informatie volgt.

 

De Gemeentegids voor 2018-2019

ligt voor u klaar bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.

 

Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef:

Klik hier.

 

 

SANDURMANNEN OP DREEF

Activiteiten en agenda: Klik hier.

 

SANDURVROUWEN OP DREEF

Activiteiten en agenda: Klik hier.

 

SANDURJEUGD OP DREEF

Activiteiten en agenda: Klik hier

 

Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Open zelf ook de z.g. Village Map met het dagelijks overzicht,  zie pagina

 

eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

 

Emmen algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe e.o. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links