aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Gezocht: horecaondernemer Grote Rietplas!


Op 23 september 2021 opent de gemeente Emmen de zoektocht naar een ondernemer voor een horecavoorziening aan de Grote Rietplas. Op het ‘schiereiland’ tussen de boothelling en het Rietstrand is ruimte voor een gebouw van maximaal 500 m2 voor daghoreca, zoals een paviljoen of een restaurant. Geïnteresseerde ondernemers kunnen tot uiterlijk 15 november een plan indienen.
Wethouder René van der Weide: “Het is een bijzondere plek met een unieke ligging en veel potentie. We zoeken daarom ook niet zomaar een ondernemer, maar een gedreven ondernemer die hier een kwalitatief goede zaak in een bijzonder pand met oog voor duurzaamheid realiseert.
We willen een zaak die echt wat toevoegt aan het gebied.”


Toegevoegde waarde bezoekers en omgeving
Een jury beoordeelt de inzendingen. Naast inhoudelijke ambtelijk experts nemen ook de voorzitters van wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden plaats in de jury. Beide wijkverenigingen zijn vanaf de opstartfase bij het traject betrokken. Van der Weide: “Samen hebben we besproken welke voorwaarden en wensen belangrijk zijn voor zo’n horecavoorziening. Dat gaat bijvoorbeeld om kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Ook willen we dat zo’n voorziening niet alleen van toegevoegde waarde is voor bezoekers maar ook een plus oplevert voor de omgeving. Op dit soort criteria gaan we als jury de plannen beoordelen.”


Planning
Naar verwachting kan de gemeente Emmen rond begin februari 2022 de winnende ondernemer
bekend maken. Deze ondernemer kan het plan vervolgens verder uitwerken.
Meer informatie is te vinden in het paspoort op deze  website en op

https://gemeente.emmen.nl/nieuws/ondernemer-gezocht-horeca-grote-rietplas 


Bericht van de gemeente Emmen, foto Bianca Verhoef:

Toiletten, speeltoestel en andere werkzaamheden bij de Rietplas

Om van de Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken (en het zo te houden), werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Onder andere aan de kwaliteit van het water, het waterpeil, een hondenstrand, toiletten en horeca.

De komende periode wordt het volgende aangepakt:

- Toiletten plaatsen bij het Rietstrand en het Watersportstrand

- Camera’s plaatsen voor toezicht op de toiletten

- Nieuw speeltoestel bij het Rietstrand

- Aanpak locatie Hondenstrand

 

Toiletten en camera’s

Er is geen toilet bij of in de buurt van de Grote Rietplas. In hoge nood doen bezoekers hun behoefte in de bosjes of in het water. Dat is niet fris, niet prettig en ook niet goed voor de kwaliteit van het water. De komende maanden plaatst de gemeente toiletten bij het Rietstrand en bij het Watersportstrand. Deze blijven staan tot half september (afhankelijk van het weer). Bij het toiletgebouw komt cameratoezicht om vernielingen tegen te gaan.

 

Nieuw speeltoestel

Het speeltoestel bij het Rietstrand is ruim 15 jaar oud en is al meerdere keren vernield. In de zomer van 2020 is het zo beschadigd dat herstellen geen optie meer is. Omdat het wel een plek is waar kinderen graag spelen, wordt een nieuw speeltoestel geplaatst. In april wordt het kapotte toestel weggehaald. De gemeente probeert voor de zomervakantie een nieuw speeltoestel te plaatsen. Of dat lukt hangt af van de levertijd van de speeltoestellen.

 

Hondenstrand

Voor honden en hun eigenaren wordt een hondenstrand aangelegd aan de westzijde van de Rietplas, in de buurt van het Watersportstrand. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet.

De gemeente legt een zandstrandje aan, maakt een natuurlijke zitplek en een plaatst een prullenbak. Op deze manier kunnen honden en hun eigenaren ook genieten van de Rietplas.

Van 1 mei tot 1 oktober is het zwemseizoen. In die periode is het verboden voor honden (en ook voor paarden) op de aangewezen zwemstranden: Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand.

Omleiding en fasering werkzaamheden Verlengde Herendijk.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

I.v.m. Coronavirus zullen veel van de genoemde activiteiten tot nader order niet doorgaan.
De uitslag van de verkiezing voor het bestuur 2020: klik hier

DE LEDENVERGADERING wordt later opnieuw ingepland.

Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.


Herhalingscursus Reanimatie en AED bediening en eventueel beginnerscursus.
Op ??? wordt er - bij voldoende deelnemers - een herhalingscursus gegeven in de Bistro van het Parc Centrum, wederom door Albert de Boer van ABCLiveSupport. Opgeven kan via de mail bij murkhoekstra@home.nl
Ook als u een beginnerscursus wilt volgen kunt u zich opgegeven.
Deze zal dan -bij voldoende deelnemers- op een nader te bepalen datum worden gepland. Voor leden van de Wijkvereniging zijn er geen kosten aan verbonden.


Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)


Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben wij besloten om de “Art Sandur route” dit jaar niet door te laten gaan.

Met hartelijke groeten,

De werkgroep “Art Sandur”

 Buitenspeeldag 2020 woensdag 10 juni VERVALT.

Gepland voor 2021 op voorlopige datum woensdag 9 juni 2021.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.De Gemeentegids voor 2019-2020 Ligt voor u klaar

Gratis bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links