Agenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Beste medebewoners van WoonParc Sandur,

Medio april vindt de jaarvergadering voor leden van de wijkvereniging plaats.
Binnenkort ontvangt u als lid van de vereniging een uitnodiging.
Mede door het zeer plotselinge overlijden van ons geliefd medebestuurslid Ben Krikken, vorig jaar, en het in 2024 eindigende voorzitterschap van Fred Ottens zijn we op zoek naar versterking binnen ons bestuur.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich in willen zetten voor onze prachtige wijk.

Wilt U meer informatie omtrent de werkzaamheden van het bestuur, schroom niet om contact op te nemen met het secretariaat.

Heeft U interesse, dan kunt u zich per mail aanmelden bij het secretariaat secretariaatwps@gmail.com, voorzien van een motivatie die we in de komende uitnodiging voor de ledenvergadering kunnen plaatsen. Lukt dit niet dan mag u uw interesse ook per brief kenbaar maken. Inleveren op Saffierdreef 23, uiterlijk 27 maart 2023 a.s.

 


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier


Kunstroute door Parc Sandur 2023 

De Art Sandur groep wil voor dit jaar, bij voldoende deelname, op 29 mei weer een mooie "kunstroute" organiseren in Parc Sandur.

Er zijn in de wijk veel mensen, die thuis actief zijn met verschillende kunstuitingen zoals schilderen, sieraden maken, keramiek, fotograferen, bloemschikken, glaskunst enz.

Het is bedoeld voor amateurs en professionals, allerlei kunstdisciplines kunnen hieraan meedoen. Iedereen kan zelf voor eigen inrichting zorgen en het zou leuk zijn als er ook iets gedemonstreerd wordt.

Er zijn verder geen kosten aan verbonden om deel te nemen aan deze kunstroute.

Ook zoeken we ruimtes in Parc Sandur om kunstenaars van buiten onze wijk een plekje te kunnen geven. Heeft u een ruimte of tuin met overkapping beschikbaar waar een kunstenaar kan exposeren voor die dag, dan zoeken wij er een kunstenaar bij. Of kent u zelf een kunstenaar die bij u thuis wil exposeren, dan kunt u zich ook opgeven voor deze route.

We hopen dan weer een leuke inspirerende route door de wijk te kunnen samenstellen.

Voor kunstenaars is dit een mooie gelegenheid om hun werk te laten zien. En voor kunstliefhebbers om inspiratie op te doen en misschien iets leuks te kunnen kopen.

De geplande datum is tweede pinksterdag maandag 29 mei 2023 van 11.00-17.00 uur.

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich voor 1 maart 2022 opgeven door een mailtje te sturen naar: artsandur@gmail.com. U ontvangt dan een inschrijfformulier.

Ook als u buiten de wijk Parc Sandur woont en mee wilt doen aan deze route, dan nodigen wij u van harte uit. Stuur dan ook even een mailtje naar: artsandur@gmail.com Wij proberen dan een plekje voor u te reserveren in de wijk.

 

De werkgroep "Art Sandur"

Even kijken naar voorgaande jaren? Klik hier.

 


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken
Gezocht: horecaondernemer Grote Rietplas!


Beide wijkverenigingen zijn vanaf de opstartfase bij het traject betrokken. Van der Weide: “Samen hebben we besproken welke voorwaarden en wensen belangrijk zijn voor zo’n horecavoorziening. Dat gaat bijvoorbeeld om kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Ook willen we dat zo’n voorziening niet alleen van toegevoegde waarde is voor bezoekers maar ook een plus oplevert voor de omgeving. Op dit soort criteria gaan we de plannen beoordelen.”

Voor de laatste informatie en inschrijfvoorwaarden, zie deze link. Klik.

Bericht van de gemeente Emmen, foto Bianca Verhoef:


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken
Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links