aGenda en mededelingen

 Het plaatsen van commerciële, politieke, actiegroep en andere activiteiten op de agenda, wil niet zeggen, dat het bestuur die standpunten deelt.

Er kunnen foto's of filmpjes gemaakt worden van bijeenkomsten voor diverse media. Indien u niet in beeld wilt, dit graag vooraf melden.


Horeca bij de Grote Rietplas

Voorbereiding wijziging bestemmingsplan Grote Rietplas

(maart 2021)

Om van de Grote Rietplas een nog fijnere plek te maken voor bezoekers en omwonenden, ziet de gemeente Emmen hier mogelijkheden voor een horecavoorziening. Op het ‘schiereiland’ tussen de boothelling en het Rietstrand wil de gemeente straks ruimte bieden voor een gebouw van maximaal 500 m2 voor daghoreca, zoals een paviljoen of een restaurant. Voordat hier een horecavoorziening kan komen, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

 

Over het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat kan en mag in een bepaald gebied. Het wijzigen van een bestemmingsplan duurt ongeveer tien maanden. Dat komt doordat we een aantal stappen moeten nemen. Als eerste leggen we het bestemmingsplan voor aan verschillende overlegpartners zoals wijkverenigingen, de provincie en het waterschap. Soms krijgen we bepaalde aanwijzingen om de tekst aan te passen. Daarna is het eerste ontwerp van het bestemmingsplan klaar en voor iedereen te bekijken.

 

Planning

We verwachten dat we het bestemmingsplan binnenkort kunnen voorleggen aan de overlegpartners. Deze partijen hebben een paar weken de tijd om te reageren op het plan. Wij passen de tekst vervolgens aan als dat nodig is en daarna kan het formele traject beginnen. Wij verwachten dat dit in juni of juli van dit jaar is. U kunt een zienswijze indienen na bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan. Deze bekendmaking leest u in de gemeentelijke pagina ‘InEmmen’ in de Emmer Courant.

 

Tip: als u de gratis app ‘over uw buurt’ downloadt op uw telefoon, kunt u snel en eenvoudig zien wat er in de gemeente speelt. U kunt hier ook regelen dat u een automatische melding krijgt als er een nieuw besluit wordt gepubliceerd. U kunt de app downloaden voor Android, iPhone, iPad en Windows.

 

Over de horecavoorziening

Hoe de horecavoorziening er straks uitziet, is nog niet bekend. Wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden en de gemeente Emmen hebben besproken aan welke uitgangspunten de horecavoorziening in ieder geval moet voldoen. Er zijn ook wensen. De horecavoorziening moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor bezoekers van het gebied, maar moet ook de bewoners van Parc Sandur en Rietlanden iets te bieden hebben. Denk bijvoorbeeld aan openbare toiletten en extra toezicht. Uitstraling, duurzaamheid en beperking van geluidsoverlast zijn belangrijk. Via een prijsvraag willen we een geschikte ondernemer vinden. We weten nog niet wanneer de uitvraag begint.

 

Vragen of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw wijkvereniging via secretariaatwps@gmail.com of met Helga Kruijdenberg van de gemeente Emmen per mail via gemeente@emmen.nl of telefonisch via 14 0591.

Bericht van de gemeente Emmen 22 juni 2020, foto Bianca Verhoef:

In het najaar start de gemeente een zoektocht naar een ondernemer voor een horecavoorziening aan de Grote Rietplas. Naast de boothelling aan de Grote Rietplas (bij het Rietstrand) op het ‘schiereilandje’ is ruimte voor een gebouw van maximaal 500 m2, bestemd voor daghoreca, zoals een paviljoen of een restaurant.

Wethouder René van der Weide: “We horen regelmatig de behoefte aan een plekje om even wat te drinken, te eten of naar het toilet te gaan bij de Grote Rietplas. Horeca draagt bij aan de kwaliteit van deze mooie plek, onder andere door de openbare toiletvoorzieningen en meer sociale controle.”

 

“Meerwaarde voor de bewoners”

De gemeente Emmen trekt hierbij samen op met wijkverenigingen Woonparc Sandur en Rietlanden.

Fred Ottens (voorzitter wijkvereniging Woonparc Sandur): “We hebben besproken aan welke voorwaarden en wensen een horecavoorziening in ieder geval moet voldoen. Wij vinden het belangrijk dat zo’n voorziening niet alleen is voor bezoekers van het gebied, maar ook van meerwaarde is voor bewoners van Parc Sandur en Rietlanden. Denk bijvoorbeeld aan openbare toiletten en extra toezicht”.

Voorzitter van wijkvereniging Rietlanden Henry Ahlers vult aan: “Ook uitstraling, duurzaamheid en beperking van geluidsoverlast zijn belangrijke aandachtspunten”.

 

Planning

Nadat de zoektocht in het najaar is gestart, hebben ondernemers een aantal weken de tijd een plan voor horeca bij de Grote Rietplas in te dienen. Vervolgens bepaalt een jury welk plan het beste aansluit bij de eisen en wensen. In de jury zitten naast vertegenwoordigers van de gemeente Emmen ook de voorzitters van beide wijkverenigingen. De winnende ondernemer kan het plan verder uitwerken. Daarnaast wordt het bestemmingsplan gewijzigd.

Denk mee met de jury

Bent u wijkbewoner en wilt u dat de jury bij de beoordeling van de plannen op iets speciaals let? Meld dit per mail bij het secretariaat van uw wijkvereniging via secretariaatwps@gmail.com .

De voorzitters kunnen dit meenemen bij hun beoordeling van de inschrijvingen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw wijkvereniging via secretariaatwps@gmail.com of met Helga Kruijdenberg van de gemeente Emmen per mail via gemeente@emmen.nl of telefonisch via 14 0591.

 

Toiletten, speeltoestel en andere werkzaamheden bij de Rietplas

Om van de Rietplas een fijne plek voor omwonenden, gebruikers en dieren te maken (en het zo te houden), werkt de gemeente Emmen samen met anderen aan plannen voor verbetering van de Rietplas. Onder andere aan de kwaliteit van het water, het waterpeil, een hondenstrand, toiletten en horeca.

De komende periode wordt het volgende aangepakt:

- Toiletten plaatsen bij het Rietstrand en het Watersportstrand

- Camera’s plaatsen voor toezicht op de toiletten

- Nieuw speeltoestel bij het Rietstrand

- Aanpak locatie Hondenstrand

 

Toiletten en camera’s

Er is geen toilet bij of in de buurt van de Grote Rietplas. In hoge nood doen bezoekers hun behoefte in de bosjes of in het water. Dat is niet fris, niet prettig en ook niet goed voor de kwaliteit van het water. De komende maanden plaatst de gemeente toiletten bij het Rietstrand en bij het Watersportstrand. Deze blijven staan tot half september (afhankelijk van het weer). Bij het toiletgebouw komt cameratoezicht om vernielingen tegen te gaan.

 

Nieuw speeltoestel

Het speeltoestel bij het Rietstrand is ruim 15 jaar oud en is al meerdere keren vernield. In de zomer van 2020 is het zo beschadigd dat herstellen geen optie meer is. Omdat het wel een plek is waar kinderen graag spelen, wordt een nieuw speeltoestel geplaatst. In april wordt het kapotte toestel weggehaald. De gemeente probeert voor de zomervakantie een nieuw speeltoestel te plaatsen. Of dat lukt hangt af van de levertijd van de speeltoestellen.

 

Hondenstrand

Voor honden en hun eigenaren wordt een hondenstrand aangelegd aan de westzijde van de Rietplas, in de buurt van het Watersportstrand. Het gaat om een proefperiode van één jaar om te kunnen bekijken wat het hondenstrand met de waterkwaliteit en de leefbaarheid doet.

De gemeente legt een zandstrandje aan, maakt een natuurlijke zitplek en een plaatst een prullenbak. Op deze manier kunnen honden en hun eigenaren ook genieten van de Rietplas.

Van 1 mei tot 1 oktober is het zwemseizoen. In die periode is het verboden voor honden (en ook voor paarden) op de aangewezen zwemstranden: Watersportstrand, Rietstrand en Parelstrand.

Omleiding en fasering werkzaamheden Verlengde Herendijk.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten voor alle bewoners samen op Dreef: Klik hier.

SANDURMANNEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURVROUWEN OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier.

SANDURJEUGD OP DREEF. Activiteiten en agenda: Klik hier

I.v.m. Coronavirus zullen veel van de genoemde activiteiten tot nader order niet doorgaan.
De uitslag van de verkiezing voor het bestuur 2020: klik hier

DE LEDENVERGADERING wordt later opnieuw ingepland.

Volg onze media (FB, ND, Website) ivm de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.


Herhalingscursus Reanimatie en AED bediening en eventueel beginnerscursus.
Op ??? wordt er - bij voldoende deelnemers - een herhalingscursus gegeven in de Bistro van het Parc Centrum, wederom door Albert de Boer van ABCLiveSupport. Opgeven kan via de mail bij murkhoekstra@home.nl
Ook als u een beginnerscursus wilt volgen kunt u zich opgegeven.
Deze zal dan -bij voldoende deelnemers- op een nader te bepalen datum worden gepland. Voor leden van de Wijkvereniging zijn er geen kosten aan verbonden.


Open Dag voor de Watersport. wordt opnieuw ingepland.

Bij het Watersportstrand aan de westzijde van de Grote Rietplas, ingang aan de noordzijde vanaf de Rietlanden, Boerweg. 


Voor meer info, zie op pagina Om de Rietplas (klik)


Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben wij besloten om de “Art Sandur route” dit jaar niet door te laten gaan.

Met hartelijke groeten,

De werkgroep “Art Sandur”

 Buitenspeeldag 2020 woensdag 10 juni VERVALT.

Gepland voor 2021 op voorlopige datum woensdag 9 juni 2021.


Wilt eens terugzien hoe activiteiten verlopen zijn? Kijk dan op Terugblikken


Activiteiten in het recreatiepark

Er zijn veel leuke activiteiten, ook voor wijkbewoners.

Zowel in het Parc Centrum, als in Center Parcs

Voor een overzicht,  zie pagina  Met een aparte agenda.De Gemeentegids voor 2019-2020 Ligt voor u klaar

Gratis bij de balie van het Parc Centrum Sandur. Ze worden niet huis-aan-huis verspreid.


eerder Verschenen Nieuwsbrieven van de Wijkvereniging:

vindt u door hier te klikken.


Eikenprocessierups, zie bij groen

bestrijding processierups met nestkastjes

  Zie pagina met uitleg over het nestkastjesproject

U kunt ook nog een nestkastje adopteren. Dwz kijken en zo nodig herstellen na storm. Schoonmaken voor het volgende seizoen, enz.

 

Emmen agenda algemeen https://www.emmenmaakhetmee.nl/

Provincie Drenthe, agenda. www.vanplan.nl

 

Meer informatie en verwijzingen op de pagina met Links