aanmeldformulier WPS
Word – 77,7 KB 25 downloads

 

Aanmeldformulier Wijkvereniging “Woonparc Sandur”

Naam

 

Adres

 

Postcode

 

telefoon

 

e-mail

 

Bankrekeningnr IBAN:  NL

 

0 Ik geef Wijkvereniging Woonparc Sandur toestemming doorlopende  incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om de jaarlijkse contributie   (€10,00 per kalenderjaar) van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Wijkvereniging Woonparc Sandur.
(Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.)

Na ontvangst van de betaling ontvang ik een bewijs van lidmaatschap.

Handtekening:                                   Datum:                                   Plaats:

 

 

 

Ik vind het allerbelangrijkst dat de wijkvereniging zich bezighoudt met:

 

 

Ik heb interesse in een bestuursfunctie ja/nee

 

Ik kan/wil de wijkvereniging helpen met mijn specifieke kennis/interesse op het gebied van:

 

 

 

Ik wil anders wel helpen met:

0 nieuwsbrieven rondbrengen

0 deelname in een werkgroep

0 assisteren bij activiteiten

0 klusjes in het belang van de wijk

 

(inleveren mag  op Marcasietdreef 5 of via email: ledenwps@gmail.com)